loading icon

Plastika vagine - Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica

(Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica)

Ginekološka hirurgija odnedavno je počela da pomaže i ženama koje su nezadovolje svojom vaginom. Sve više klinika obavlja preoblikovanje vagine.

Pomenute intervencije ranije su obavljane samo u težim slučajevima, a prve pacijentkinje su bile žene sa komplikacijama usled porodjaja i drugim problemima.

Te prve pacijentkinje su posle intervencija izjavljivale da su im seksualni odnosi poboljšani, što je, uz reklame i lako dostupnu pornografiju, rezultiralo sve većim interesovanjem žena za razne vrste preoblikovanja vagine.

Pored želje da poboljšaju seksualni život, ne samo zbog izgleda, već i zbog mogućnosti da partnerima pruže osjećaj jačeg stiska, žene se na postupak odlučuju i kako bi, zahvaljujući rekonstrukciji himena, ušle u brak kao “djevice”, što je u nekim zemljama i dalje veoma važno.

Vagina je organ koji vremenom, u toku života, trpi promjene, koje su ireverzibilne: rastezanje, popuštanje zidova, labavosti mišića, čak do prolabiranja kroz vaginalni ulaz, kao kada biste prevrnuli rukavicu. To dovodi do estetske nesavršenosti, što dami koja je u takvoj situaciji nekada izaziva psihološke smetnje, zašto ovaj organ, koji je vezan za značajne doživljaje, erotsko zadovoljavanje i sebe i muškog partnera nema više osobine kao u mladosti. Takodje i muškarci, nekada sa neskrivenim nezadovoljstvom reaguju posle polnog odnosa, jer mu ona ne pruža seksualno zadovoljstvo kao ranije.

Savremena nauka je omogućila da sve te mane postaju prošlost, da se spolja dobije izgled po želji, da unutra vagina postane tijesna i prikladna za zadovoljavanje prije svega žene, a potom i muškarca.

Ova operacija se obično radi ženama koje su imale traumatičan porodjaj. Poslije značajnog rastezanja vaginalnog zida za vrijeme porodjaja, tkivo se ne može vratiti na prvobitne razmjere, pri čemu se seksualni život žene i muškarca pogoršava. Pri tome se pribjegava operaciji, kojom se sužava ulaz u vaginu, a takodje i cijela vagina.

U drugom slučaju poslije porodjaja zbog ožiljaka je sužen ulaz u vaginu, što otežava polne odnose i čini ih bolnim. U tom slučaju se isijecaju ožiljci i plastičnom operacijom se vagina učini prolaznom za dva poprečna prsta, tj. za normalne polne odnose.

Operacija se takodje radi u lokalnoj ili opštoj anesteziji.

Postoperativno je zabranjeno sjedenje 2 nedelje, a ostali postoperativni režim je kao i kod prethodne operacije.

napisao je Dr sci. med. Sergej Klimov