loading icon

Radiologija - Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica

(Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica)

Radiologija je grana medicine koja se bavi dijagnostičkim i terapijskim procedurama vezanim za upotrebu elektromagnetnih i ultrazvučnih talasa.