loading icon

Psihologija - Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica

(Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica)

Psihologija je nauka o ponašanju i mentalnim procesima. Mentalni procesi obuhvataju svijest i nesvjesne procese. Psiholozi nastoje da objasne ulogu mentalnih procesa u pojedinačnom i grupnom ponašanju. Oni takodje proučavaju i biološke procese koji su u osnovi ponašanja.

Mentalni procesi su: opažanje, učenje, pamćenje, mišljenje, osjećanja i motivacija. U ljudskoj ličnosti ovi procesi su organizovani u osobeni sklop čiji djelovi predstavljaju osobine - relativno trajne karakteristike na osnovu kojih ponašanje može da se objašnjava i predvidja.

Saznanja do kojih se dolazi psihologijom namijenjena su dobrobiti pojedinaca i društva u cjelini. Upotrebljavaju se u tri krupne oblasti: u školi, radu i zdravstvenoj oblasti.