loading icon

HBO Medicina - Hiperbarična komora - Bolnica Tesla Medical - Berane

Bolnica Tesla Medical - Berane

(Vlada Martinovića (Gradski stadion), Novo naselje, 84300 Berane)

Hiperbarična oksigenacija podrazumijeva liječenje savršenim prirodnim lijekom - kiseonikom koji nije sve u životu, ali bez njega nema života. Primjenjuje se kod svih stanja i bolesti gde je smanjena količina kiseonika u nekom dijelu ili u cijelom organizmu. Oštećeni krvni sudovi usled ateroskleroze jesu najčešći uzrok hipoksije (nedostatka kiseonika).

Primjena hiperbarične oksigenacije sprovodi se u hiperbaričnim komorama pod nadzorom stručnog osoblja. Terapija se pažljivo planira za svakog pacijenta u zavisnosti od njegovog objektivnog zdravstvenog stanja.

Suština HBO je da doprinese kvalitetnijem i bržem ozdravljenju udisanjem 100% kiseonika pod povišenim pritiskom iznad 1 bara, pri čemu se pokreću mnogobrojni pozitivni procesi u organizmu.

Kiseonik je sinonim života i odlučujući faktor metabolizma. Neophodan je za biohemijske reakcije ćelija koje proizvode energiju, što ga čini esencijalnim za sve životne funkcije.

Nedostatak kiseonika na ćelijskom nivou oštećuje najvažnije funkcije ćelija. Zdrav čovjek svojim kardiovaskularnim sistemom dnevno pumpa skoro 8000 litara krvi i troši 368 litara kiseonika. Veliki potrošači su digestivni trakt i moždano tkivo.

Održano je bezbroj svjetskih i nacionalnih kongresa iz oblasti hiperbarične medicine. HBO je širom svijeta prihvaćena kao lijek izbora za niz bolesti, a za mnoge bolesti kao značajan pomoćni lijek.

U našoj poliklinici najčešće koristimo liječenje hiperbaričnom oksigenacijom kod sledećih indikacija:

Dijabetes sa komplikacijama;

Poremećaji cirkulacije, bolesti krvnih sudova (Morbus Bürger, Morbus Raynaud);

Razne glavobolje, migrene;

Akutna gluvoća i šum u uhu, vrtoglavice;

Neuralgia trigeminus;

Autizam kod djece;

Sporo zarastajuće rane;

Kronova bolest;

Priprema vrhunskih sportista, i

Podizanje imuniteta.