loading icon

Patch test - Bolnica Tesla Medical - Berane

Bolnica Tesla Medical - Berane

(Vlada Martinovića (Gradski stadion), Novo naselje, 84300 Berane)

PATCH test je dijagnostički test kojim se dokazuje postojanje kontaktne alergije (kontaktnog dermatitisa). Ovim testovima može se utvrditi koje supstance dovode do nastanka kontaktnog dermatitisa. Da bi se ispitivanje obavilo potrebne su barem dvije posjete ljekaru. Pri prvoj posjeti, na kožu se postavljaju „patch-ovi”, tj. flasteri koji sadrže  supstance na koje se vrši ispitivanje. Nakon dva dana (48 sati) ponovo  dolazite u Tesla Medical, kako bi se skinuli flasteri i očitala reakcija na koži.

Šta je kontaktni dermatitis?

Kontaktni dermatitis je upala kože nastala kao posledica reakcije na različite supstance. Javlja se u vidu svraba, crvenila, perutanja, pojave mjehurića na koži. Postoje dva tipa kontaktnog dermatitisa:

Kontaktni iritativni dermatitis - nastaje usled dejstva nadražajnih supstanci (deterdženti, kiseline, baze..) na kožu ili sluzokožu.

Kontaktni alergijski dermatitis - nastaje usled alergijske reakcije na odredjenu supstancu.

Kontaktni dermatitis može nastati i u kontaktu sa sasvim malom količinom alergena, dok kontaktni nadražajni (iritativni) dermatitis nastaje nakon kontakta sa većom količinom neke supstance ili nakon  dugotrajnog izlaganja odredjenoj nadražajnoj supstanci.

Kako se izvodi PATCH test?

Supstance za koje se sumnja da mogu izazvati kontaktni dermatitis se postavljaju u formi flastera na kožu ledja (najčešće). U flasterima se  nalazi mala količina različitih pojedinačnih supstanci (od 25 do 150  supstanci). Mjesta postavljanja odredjenih supstanci obilježavaju se crnim markerom radi lakše identifikacije. Nakon 48 sati doći ćete ponovo u Tesla  Medical, kako bi ljekar vidio reakciju na koži nakon skidanja flastera.

Potencijalni rizici

Komplikacije do kojih može doći su:

Kožna reakcija koja traje nekoliko nedelja.

Kožna reakcija na supstance na koje do tada niste imali alergijsku/ iritativnu reakciju (može se javiti i nakon 10 dana).

Iako se koristi flaster koji je hipoalergijski (minimalan rizik od nastanka alergijske reakcije), može doći do reakcije na sam materijal od koga je napravljen flaster.

„Angry back“ ili „ljuta ledja“ (cijela površina kože ledja zahvaćena) nastaju kao posledica pozitivne ili lažno pozitivne reakcije na većinu supstanci ili kod ljudi kod kojih se  testiranje obavlja u toku aktivnog dermatitisa.

Pripremna procedura

Neophodno je da prijavite sve ljekove koje uzimate u redovnoj terapiji, zato što odredjeni ljekovi mogu uticati na tačnost rezultata testiranja (mogu pojačati ili smanjiti alergijsku reakciju). Potrebno je da u konsultaciji sa ljekarom prije ovog testa prestanete sa korišćenjem:

Ljekova protiv alergije (iz grupe antihistaminika), kao što su Aerius, Zyrtec, Claritin, Xyzal, Clarinase, barem 5-7 dana;

Rinaseka, Fervexa barem 5-7 dana, i

Kortikosteroida (Dexason, Lemod, Nyripan, Urbason, Pronison) barem 24 sata.