loading icon

Operacija - korekcija nosa (rinoplastika) - Bolnica Tesla Medical - Berane

Bolnica Tesla Medical - Berane

(Vlada Martinovića (Gradski stadion), Novo naselje, 84300 Berane)

Rinoplastika je operacija kojom se mijenja izgled nosa. Nos je izgradjen od koštanog i hrskavičavog dijela koji su prekriveni kožom. Sve ove strukture podložne su promjenama (korekciji, rekonstrukciji) u zavisnosti od potreba (estetski ili funkcionalni razlozi). Ova operacija se izvodi  nakon navršene 18-te godine života (to je period kada se završava rast koštanih struktura nosa). Ukoliko odlučite da ovu operaciju obavite u Tesla Medical-u preporučujemo Vam da se konsultujete sa našim hirurgom o Vašim očekivanjima od ove operacije. Operacija traje od 1-3 sata.

Zašto se radi/ Indikacije?

Ovom operacijom može se promijeniti veličina i oblik nosa, širina nozdrva, otkloniti „grba“ na nosu, „podići“ nos (promijeniti ugao izmedju nosa i gornje usne).

Rinoplastikom se mogu korigovati defekti nosa nastali na rodjenju, deformiteti nakon povreda ili različite smetnje u funkcionisanju nosa (otežano disanje zbog neodgovarajuće gradje nosa).

Kako se izvodi?

Korektivna rinoplastika se može raditi u opštoj anesteziji ili lokalnoj anesteziji, u zavisnosti od obima hirurške intervencije.

Potencijalni rizici

Kao i svaka operacija, korekcija nosa praćena je rizikom od krvarenja, infekcije ili alergijske reakcije na anestetik.

Ostale komplikacije do kojih može doći su: ponavljano krvarenje iz nosa, otežano disanje kroz nos, bol, promjena boje kože ili otok struktura nosa produženog trajanja, nastanak ožiljka ili otvora u nosnoj  pregradi (perforacija septuma).

Priprema

Dvije nedelje prije i posle operacije izbjegavajte primjenu ljekova koji utiču na proces zgrušavanja krvi (Aspirin, Andol, Brufen, Diklofen…). Ovi ljekovi mogu povećati sklonost ka krvarenju u toku ili nakon  operacije. Prije operacije možete uzeti samo ljekove za koje Vam je hirurg dao dozvolu.

Prestanite sa pušenjem. Pokazano je da pušenje usporava proces zarastanja i povećava sklonost ka nastanku infekcije.

Oporavak

Neposredno nakon operacije potrebno je da dišete na usta. Odmarajte se u krevetu sa visokim uzglavljem i hladnim oblogama preko očiju, kako bi se smanjio rizik od nastanka krvarenja i otoka. Možete imati osjećaj zapušenog nosa zbog otoka ili zbog zavoja.

Nakon operacije, hirurg će Vam staviti tampone u nos. Može se takodje postaviti maska preko nosa.  Tamponi se skidaju nakon 3-5 dana, a maska ostaje 5-7 dana na nosu.

Oticanje male količine krvi i sluzi je česta pojava nakon nekoliko dana ili nakon uklanjanja zavoja. Hirurg Vam može staviti komad gaze u nos u cilju prikupljanja tog sadržaja. Potrebno je da na osnovu uputstva  hirurga pažljivo mijenjate gazu.

U cilju smanjenja rizika od krvarenja i otoka nekoliko nedelja nakon operacije hirurg Vam može  predložiti da: izbjegavate napornu fizičku aktivnost, izduvavanje sadržaja iz nosa, naglo povlačenje garderobe preko nosa.

Očekivano je da imate otoke i modrice (hematome) ispod očiju tokom 2-3 nedelje. Te promjene će se posle tog perioda povući. Možete staviti hladne obloge preko očiju. Nemojte stavljati naočari za vid i sunce sledeće 4 nedelje.

Oblik i izgled nosa će se mijenjati tokom procesa oporavka, tako da je konačan rezultat moguće vidjeti tek nakon odredjenog vremenskog perioda.