loading icon

Kineziterapija - Bolnica Tesla Medical - Berane

Bolnica Tesla Medical - Berane

(Vlada Martinovića (Gradski stadion), Novo naselje, 84300 Berane)

Kineziterapija je vrsta fizikalne terapije koja se karakteriše korišćenjem pokreta kao metode liječenja. Kineziterapija zahtijeva aktivno učestvovanje bolesnika u procesu liječenja i omogućava uspostavljanje adekvatnog funkcionisanja, rehabilitaciju i osposobljavanje bolesnika nakon različitih povreda i bolesti. Terapija traje oko 45 minuta.

Kada se primjenjuje/ Indikacije?

U sklopu rehabilitacije i liječenja ortopedskih bolesti (iščašenja, uganuća preloma, povreda), neuroloških bolesti (povrede mozga, kičmene moždine) i reumatoloških bolesti;

U sklopu liječenja skolioze, kifoze, ravnih stopala (korektivne vježbe);

Kod sportskih povreda i rehabilitacije sportista;

U okviru fizikalne terapije u pedijatriji, i

Kod sprečavanja (prevencije) osteoporoze, hroničnih problema u vratnoj i lumbalnoj regiji usled nepravilnog držanja, poboljšanja psihofizičkog, socijalnog i mentalnog zdravlja.

Kako se izvodi?

Za uspješno sprovodjenje različitih vježbi u okviru kineziterapije potreban je nadzor i stručna pomoć  fizioterapeuta. Vježbe koje se obavljaju mogu biti aktivne (zahtijevaju voljnu mišićnu aktivnost) i pasivne (kod bolesnika kod kojih nije moguće izvodjenje aktivnih pokreta). Kineziterapija se može kombinovati sa drugim modalitetima fizikalne terapije u cilju brže i uspješnije rehabilitacije (ukoliko je to moguće).

Potencijalni rizici

Ne postoji rizik od nastanka komplikacija.

Priprema

Nije potrebna posebna priprema za ovu vrstu fizikalne terapije.

Nakon kineziterapije

Možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.