loading icon

Fizikalna terapija - Bolnica Tesla Medical - Berane

Bolnica Tesla Medical - Berane

(Vlada Martinovića (Gradski stadion), Novo naselje, 84300 Berane)

Fizijatri su danas ravnopravni dio tima medicinskih stručnjaka za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju u slučajevima raznih stečenih oboljenja i kongenitalnih deformiteta odraslih i djece. To se odnosi na sve osobe sa neurološkim, neurohirurškim, reumatološkim, ortopedskim i traumatološkim obolenjima, sportskim i drugim povredama djece i odraslih.

Za svakog pacijenta se pravi individualni plan liječenja i rehabilitacije koji se svakodnevno prilagodjava trenutnom subjektivnom i objektivnom stanju. Ljekari različitih specijalnosti i viši fizioterapeuti su u stalnom medjusobnom kontaktu, jer se pokazalo da se najbolji odabir terapije postiže samo timskim radom.

Nova standardna usluga hospitalizovanih bolesnika u Tesla Medical je svakodnevna (često i više puta na dan) rana rehabilitacija nepokretnih ili otežano pokretnih bolesnika od strane viših fizioterapeuta, uz prethodnu svakodnevnu fizijatrijsku evaluaciju trenutnog stanja. Pravilan i stručan oporavak koji se postiže ovakvim multidisciplinarnim pristupom omogućava bolesnicima uspješno vraćanje svakodnevnim aktivnostima.