loading icon

Interna medicina - Bolnica Tesla Medical - Berane

Bolnica Tesla Medical - Berane

(Vlada Martinovića (Gradski stadion), Novo naselje, 84300 Berane)

Ljekar kome svaki pacijent prvo treba da se javi je njegov ljekar opšte medicine - bilo da se radi o provjeri opšteg zdravstvenog stanja ili da već postoje odredjene tegobe ili poremećaji zdravlja.

Uloga ljekara opšte prakse je veoma značajna i specifična, jer je on osoba koja ima uvid u zdravstveno stanje pacijenta i cijele porodice. Upoznat je sa faktorima rizika i predispozicijama za obolijevanje od odredjenih bolesti - nasledni faktori, pušenje, stres, gojaznost, fizička aktivnost… Porodični ljekari rješavaju preko 70% zdravstvenih problema uz laboratorijske analize, ultrazvučne preglede i druge dopunske dijagnostičke procedure.

Savremena medicina je izuzetno obimna oblast sa sve većim širenjem i grananjem na brojne specijalnosti i uže subspecijalnosti. Po potrebi, svi ti ljekari učestvuju u liječenju pacijenta, ali veoma često sa oskudnim uvidom u njegovo ukupno psihofizičko stanje. Polazeći od osnovne ideje da liječimo čovek, a ne bolest, Vaši ljekari opšte medicine u Tesla Medical-u individualno pristupaju svakom pacijentu. Naše znanje, iskustvo i vrijeme koje maksimalno posvećujemo svakom pacijentu vodi nas zajedno do adekvatnih dijagnostičkih procedura i brzom utvrdjivanju eventualnih poremećaja zdravlja, kao i naravno, preporuci optimalnih terapijskih rešenja.

Mi se ne brinemo samo o zdravlju naših pacijenata, već se trudimo da utičemo na kvalitet njihovih života.