loading icon

EHO srca (ultrazvuk srca) - Ehokardiografija - Poliklinika Rezidencija zdravlja Kerber - Podgorica

Poliklinika Rezidencija zdravlja Kerber - Podgorica

(Slovačka 31 (Blok 9), 81000 Podgorica)

Šta je ultrazvuk srca?

Ultrazvučno snimanje srca ili ehokardiografija je neinvazivna i potpuno bezbolna dijagnostička metoda kojom se obavlja pregled srca i velikih krvnih sudova srca. Ovim pregledom se mogu otkriti različita oštećenja srca i srčanog mišića, ukoliko su prisutna. Pregled traje oko 30 minuta.

Indikacije/ Zašto se koristi?

  • U cilju otkirvanja bolesti srčanih zalistaka
  • Oštećenja srčanog mišića Smanjene pokretljivosti ili nepokretljivosti dijela srčanog mišića (ožiljak nakon srčanog udara)
  • Zapaljenja srčanog mišića (miokarditisa)
  • Zapaljenja srčanih zalistaka (endokarditisa)
  • Bolesti velikih krvnih sudova srca
  • Prisustva krvnih ugrušaka u plućnoj arteriji (plućna embolija)
  • U cilju otkrivanja uzroka tegoba kao što je otežano disanje ili bol u grudima
  • Otkrivanje urođenih srčanih mana kod ploda tokom trudnoće (fetalni ultrazvuk srca)

Kako se izvodi?

Tokom pregleda ležaćete na leđima ili ćete zauzeti određeni položaj (okrenućete se na lijevi bok i staviti lijevu ruku ispod glave).

Nakon toga Vaš ljekar će staviti poseban gel na površinu ultrazvučne sonde. Sonda je mali plastični uređaj koji šalje i prima ultrazvučne talase. Gel ima ulogu da poboljša provodljivost ultrazvučnih talasa i eliminiše vazduh između kože i sonde. Ljekar će prisloniti sondu na grudni koš u cilju dobijanja jasne slike Vašeg srca i velikih krvnih sudova srca.

Potencijalni rizici

Ova procedura ne nosi nikakav rizik. Možete osjetiti blagu nelagodnost prilikom pritiska sonde na zid grudnog koša. 

Priprema

Nije potrebna posebna priprema za ovaj pregled. Možete jesti, piti i uzeti Vaše ljekove.