loading icon

Urologija - Poliklinika Rezidencija zdravlja Kerber - Podgorica

Poliklinika Rezidencija zdravlja Kerber - Podgorica

(Slovačka 31 (Blok 9), 81000 Podgorica)

Znate li šta je urologija? Uz ovu se granu medicine vežu brojne zablude, zato u sljedećem članku pročitajte šta ona podrazumijeva.

Šta je to urologija?

Zašto uopšte pisati o ovako jednostavnom pitanju i temi? Jednostavno, jer je potrebno! Koliko god Vam se pitanje činilo jednostavno, mala je vjerovatnoća da ćete sasvim jasno znati odgovoriti. Većina ljudi, pa ponekad i medicinski stručno obrazovani, nekako u magli razaznaju da se radi o nekoj vrsti „ginekologa za muškarce“, jasno shvataju da se urologija bavi „muškom problematikom“, gotovo svi znaju da „prostata spada u urologiju“ jednako kao što velika većina ljudi doživljava urologa kao doktora za muške polne organe.

S druge strane ostaje nepoznato ili nedovoljno jasno shvaćeno da se urologija bavi ne samo donjim mokraćnim i polnim sistemom, već i gornjim - mokraćna bešika, mokraćovodi, bubrezi i nadbubrežne žlijezde… i to kod oba pola, a ne samo kod muškaraca. Pokušajmo rasvijetliti prvu nepoznanicu: Dakle, urolog svakako nije doktor samo za muškarce, nego dijagnostikuje i liječi bolesti urogenitalnog sistema oba pola. Tu se donekle urologija preklapa s ginekologijom, stvarajući tako relativno novu, izdvojenu disciplinu - uroginekologiju.

Dalje, a vjerovatno i najvažnije, što nikako ne treba zaboraviti, a neobično je važno i uporno nedovoljno jasno shvaćeno: Urologija je primarno hirurška struka!!! Upravo činjenica da je urologija hirurška struka je ono što urologiju u bitnome razdvaja od drugih srodnih struka sa kojima se „preklapa“. To su interna medicina - naročito nefrologija, dermatologija i polno prenosive bolesti, infektologija…

Sve navedene struke su u svojoj suštini konzervativne i bave se liječenjem, možda istih organa ili organskih sistema kao i urologija, ali dominantno medikamentozno, a ne hirurški. Možda će primjeri bolje osvijetliti nužno razlikovanje. Na primjer, bilo kakve kožne promjene na polnom organu primarno su interes dermatovenerologa, pa tek treba li hirurški intervenisati u smislu biopsije, odstranjenja dijela tkiva, novonastalih izraslina, dijela ili čak čitavog organa, tada bolesnik i njegova bolest postaju predmetom interesa i dužnosti zbrinjavanja od strane urološke struke. Nadalje, banalni cistitis - upala mokraćne bešike - nikako nije predmet interesa urologa osim ukoliko se, zbog učestalih recidiva, sumnja na neku malformalciju urogenitalnog sistema ili novonastalu organsku bolest koja tek posljedično rezultira čestim upalama. Sporadični cistitis je svakako u nadležnosti ljekara opšte prakse, a ukoliko uporno recidivira valjalo bi konsultovati infektologa, pa tek ukoliko se dijagnostikuje bolest koju je potrebno liječiti hirurški, onda na scenu stupa urolog. Tako će bolesnik sa, npr. običnim nekomplikovanim pijelonefritisom - upala bubrega - biti kvalitetnije liječen intrernističkim ili infektološkim, ali svakako medikamentoznim pristupom, pa tek ukoliko se pokaže da je uzrok bolesti npr. kamen bubrega ili mokraćovoda, tada on postaje tzv. hirurški bolesnik i spada u domen urologije.

Iz svega je važno diferencirati: urologija je hirurgija urogenitalnog sistema, a nefrologija se bavi bolestima bubrega liječeći one za koje nije potrebna hirurška terapija. Tako u prvi plan interesa urologije dolaze bolesnici koje treba operisati! Najčešće se radi o malignim bolestima urogenitalnog sistema ili kamenu u mokraćnom sistemu. Ili, drugim, jednostavnijim riječima: gotovo sve bolesti, osim možda s izuzetkom same prostate kao organa, za koje nije potrebna hirurška terapija imaju negdje boljeg doktora, nego što je urolog - treba li operisati urogenitalni sistem, urolog je najbolji izbor!

Usluge koje obavljamo u oblasti Radiologije: