loading icon

Kardiologija - Poliklinika Rezidencija zdravlja Kerber - Podgorica

Poliklinika Rezidencija zdravlja Kerber - Podgorica

(Slovačka 31 (Blok 9), 81000 Podgorica)

CENTAR ZA HIPERTENZIJU

Prof. Dr Nebojša Tasić, predsjednik Udruženja centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga - HISPA, načelnik Centra za kardiovaskularna istraživanja IKVB “Dedinje“


Šta je hipertenzija ili povišen krvni pritisak?

Hipertenzija, odnosno povišen krvni pritisak predstavlja vrijednost krvnog pritiska kod odraslih osoba, veću od 120/80 mmHg. Krvni pritisak tokom dana i noći može rasti ili padati u zavisnosti od mnogih faktora. Ukoliko krvni pritisak tokom dužeg vremena ima veću vrednost od 120/80 mmHg tada govorimo o hipertenziji. „Hipertenzija je jedna od najraspostranjenijih bolesti na planeti“ - zaključuje doc. dr med Nebojša Tasić.

Zašto je opasna hipertenzija?

Hipertenzija je bolest koja oštećuje srce i mnoge druge organe (bubrege, mozak, oči). Doprinosi razvijanju ateroskleroze (bolest arterija), pa predstavlja značajan faktor rizika za nastajanje angine pektoris (infarkta srca), srčane slabosti, šloga, slabijeg vida i drugih bolesti.

Šta dovodi do nastanka hipertenzije?

Nažalost, kod najvećeg broja bolesnika (95%) ne zna se tačan uzrok povišenog krvnog pritiska i ovi bolesnici boluju od tzv. primarne ili esencijalne hipertenzije. Mali broj bolesnika (oko 5%) boluju od tzv. sekundarne hipertenzije (bubrežnog, endokrinog i drugog porijekla), čiji je uzrok poznat. Sigurna dijagnoza primarne hipertenzije se postavlja jedino isključivanjem uzroka nastanka sekundarne hipertenzije.

Zašto se hipertenzija često kasno otkriva?

Hipertenzija je najčešće tiha i podmukla bolest koja se razvija postepeno i oboljela osoba je dugo bez ikakvih tegoba. Period bez tegoba može trajati godinama i za to vrijeme visok krvni pritisak oštećuje organizam. Od tegoba najčešće se javlja glavobolja, posebno u potiljačnom predjelu.

Pravilo polovina: Smatra se da od svih hipertenzivnih bolesnika samo jedna polovina zna da je obolela. Od te polovine se samo jedna polovina redovno liječi i kontroliše, dok samo polovina od ovih bolesnika ima regulisan krvni pritisak.

Kako se dijagnostikuje povišen krvni pritisak?

Ljekar koji je specijalizovan za dijagnostiku i liječenje hipertenzije će Vam uraditi komplet pregleda i analiza, koji ima za cilj utvrđivanje težine bolesti i određivanje najkvalitetnijeg načina liječenja: klinički pregled uz mjerenje krvnog pritiska, EKG, ultrazvuk srca, holter krvnog pritiska, rendgen srca i pluća, laboratorijske analize i druge preglede, ukoliko je to neophodno.

Kako se mjeri krvni pritisak?

Precizno merenje podrazumijeva: odgovarajuću pripremu bolesnika, kvalitetan aparat za mjerenje, kao i višestruka mjerenja krvnog pritiska. Priprema bolesnika obuhvata: odgovarajuću temperaturu sobe pri mjerenju, uzdržavanje od pušenja, konzumiranja kafe, fizičke aktivnosti i drugog stresa, najmanje 30 min. prije mjerenja krvnog pritiska. Guma manžetne mora da obuhvati najmanje 80% obima ruke i potrebno je postići “naduvavanje“ manžetne do vrijednosti dovoljno visoke da bi se izgubio puls radijalne arterije. Tokom prvog pregleda potrebno je izmjeriti krvni pritisak u stojećem i sjedećem položaju. Krvni pritisak treba mjeriti na obije ruke i ukoliko se pronađe razlika veća od 10 mmHg, u daljim pregledima treba određivati krvni pritisak na ruci sa višom vrijednošću.

Kako se uspješno kontroliše hipertenzija?

Uspješno liječenje hipertenzije zahtijeva dugotrajan i uporan timski rad - saradnju ljekara i pacijenta, koja se karakteriše redovnim kontrolama i spremnošću bolesnika da se liječi od ove opake bolesti.

Početak liječenja predstavlja promjenu načina života bolesnika, koja obuhvata: održavanje odgovarajuće tjelesne težine, uz smanjen unos masti, smanjen unos soli, prestanak pušenja, povećanje fizičke aktivnosti, kontrolisanje stresa i smanjen unos alkohola. Vaš ljekar će Vam dati detaljna uputstva o načinu života, koji će Vam omogućiti adekvatnu kontrolu krvnog pritiska.

U liječenju hipertenzije se koristi veći broj različitih ljekova (diuretici, beta-blokatori, ACE inhibitori, antagonisti kalcijuma i drugi). Vrstu i dozu lijeka, kao i eventualne promjene terapije, tokom liječenja, određuje isključivo ljekar specijalizovan za liječenje hipertenzije.

Usluge koje centar pruža: