loading icon

Dječija i preventivna stomatologija - Stomatološka ordinacija Apolonia Rašović - Podgorica

Stomatološka ordinacija Apolonia Rašović - Podgorica

(Miljana Vukova 19/1, 81000 Podgorica)

Djeci, kao specifičnoj grupi pacijenata , posvećuje se posebna pažnja u našoj ordinaciji. Sve metode i instrumenti prilagodjene su njihovom uzrastu. Prednost se daje profilaktičkim metodama kao što je zalivanje fisura.

Pažljivim i stprljivim radom nastojimo da steknemo povjerenje djece i naučimo ih važnosti održavanja oralne higijene, kako bi doprinijeli sveukupnom kvalitetu njihovog zdravlja.

* ponudjene intervencije iz svih oblasti stomatologije rade se i kod djece, uz odgovarajuću modifikaciju.