loading icon

Ortopan - Stomatološka ordinacija Apolonia Rašović - Podgorica

Stomatološka ordinacija Apolonia Rašović - Podgorica

(Miljana Vukova 19/1, 81000 Podgorica)

Ortopan predstavlja panoramsku sliku kompletne gornje i donje vilice , uključujući i sinuse, na kome se mogu vidjeti komplikacije pri korijenu ili na samom zubu, pa čak i na desnima. Na ortopan snimku jasno se ukazuje položaj zuba, njihov medjusobni odnos kao i eventualni patološki procesi (ciste, upalni procesi).

Ovaj snimak stomatologu daje uvid u generalno stanje zuba obije vilice i kvalitet kosti i omogućava planiranje buduće terapije.