loading icon

Liječenje kanala korijena zuba - Stomatološka ordinacija Lopičić - Podgorica

Stomatološka ordinacija Lopičić - Podgorica

(Moskovska 135, 81000 Podgorica)

Liječenje kanala korijena zuba

Liječenje kanala korijena zuba - Endodontski tretman je samo jedna od mnogobrojnih usluga koje nudi naša stomatološka ordinacija Dr Lopičić, iz Podgorice. Endodontski tretman se koristi u situacijama kada se karijes proširi toliko da ošteti zubnu pulpu, tj. ‘živac’. Karijes je oboljenje zuba i ukoliko se ne otkloni na vrijeme može doći do komplikacija. Jedna od komplikacija jeste dolazak kvara do samog živca uslijed čega nastaje oštećenje tkiva zubne pulpe. Tada se vrši uklanjanje tkiva zubne pulpe.

Nakon toga slijedi čišćenje, obrada i dezifenkcija kanala korijena, a zatim poslije toga punjenje kanala korijena, od korijena do vrha. Korijeni zuba nijesu isti kod svih ljudi. Svaki od njih je na poseban način zakrivljen što onemogućava klasičnim metodama uraditi precizan i kvalitetan endodontski tretman. Ukoliko se ne uradi kvalitetno dolazi do sigurnog gubitka zuba.

Za precizno i kvalitetno otklanjanje tkiva zubne pulpe koriste se NiklTitanijum savitljivi instrumenti koji imaju mogućnost praćenja krivina zubnog korijena. Zbog svoje savitljivosti ne pucaju i savršeno precizno i kvalitetno obavljaju posao. Nakon čišćenja kanala korijena zuba slijedi njegovo punjenje. Punjenje kanala korijena vrši se specijalnim aparatom Xsmart.

Pored navedenog aparata za punjenje neophodno je imati i specijalni aparat koji stomatologa navodi i precizno odredjuje dubinu kanala korijena, što je veoma bitno da bi se napunio koliko je potrebno. Dešava se da dodje i do komplikacija prilikom vršenja endodontskog tretmana. Takodje se dešava da dodje do ponovne upale vrha korijena zuba nakon nekog vremenskog perioda. Taj period može biti i nekoliko godina. Tada se pacijentu radi intervencija revizija endodontskog punjenja, o kojoj će kasnije biti riječi. Stomatološka ordinacija Dr Lopičić, iz Podgorice, nudi usluge liječenja kanala korijena zuba vrlo efikasno i bezbolno. Cijene stomatoloških usluga u našoj ordinaciji su veoma pristupačne.