loading icon

Operacija korijena zuba - Stomatološka ordinacija Lopičić - Podgorica

Stomatološka ordinacija Lopičić - Podgorica

(Moskovska 135, 81000 Podgorica)

Operacija korijena zuba

Operacija korijena zuba, iako zvuči zastrašujuće, intervencija je, koja će Vam spasiti zub, koji bi se u suprotnom izvadio. Ukoliko ste pacijent stomatološke ordinacije Lopičić, garantujemo Vam da će intervencija proći bezbolno. Naši oralni hirurzi će Vam dati lokalnu anesteziju i veoma pažljivo i precizno odraditi svoj posao.

Nakon operacije korijena zuba, kada anestezija izgubi dejstvo, normalni su bolovi, jer su desni bile siječene. Mogući su otoci, da biste ih otklonili, savjetujemo Vam stavljanje hladnih obloga. Do operacije korijena zuba dolazi ukoliko se na vrijeme ne liječi zapaljenje korijena zuba. Ukoliko ne liječite gingivitis, zapaljenje će se proširiti i učiniće da propadne parodoncijum.

To će omogućiti parodontopatiji da napreduje. Sljedeća faza koja se javlja uslijed širenja zapaljenja su parodontalni džepovi. Simptomi parodontalnih džepova su preosjetljivost zuba na zagrižaj, krvarenje i bol. Kada zapaljenje ovoliko uznapreduje, vrlo je moguće da dodje do oštećenja i udaljenijih organa, koji se nalaze u čovjekovom organizmu.

Operacija korijena zuba - procedura

Da bi se zub spasio potrebna je operacija korijena zuba. Operacija korijena zuba se sastoji iz više koraka. Prvi korak je sječenje i povlačenje desni, kako bi se pristupilo alveolarnoj kosti i parodontalnom džepu. Bitno je omogućiti jasan prizor tkiva koje je patološki uništeno. Nakon toga slijedi ušivanje gingive. Stomatolog će otpustiti pacijenta i reći da dodje da skine konce nakon sedam dana.

Operacija korijena zuba nije uvijek najbolje rješenje ukoliko je zub zahvatila infekcija. Nekad ga je bolje izvaditi. Da li će stomatolog pacijentu savjetovati operaciju zuba ili vadjenje zuba zavisi od mnogih faktora, kao što su: trenutno zdravlje pacijenta, uzrast, itd…

U stomatološkoj ordinaciji Dr Lopičić, u Podgorici, možete zakazati preventivne stomatološke preglede, kao i ostale intervencije, ukoliko se ukažu kao potrebne. Informacije o cijenama stomatoloških preventivnih pregleda i stomatoloških usluga ordinacije Lopičić možete saznati dolaskom u našu ordinaciju ili se informisati putem broja telefona koji vidite na sajtu.