loading icon
icon
Aleksandra Maraš

Fizioterapeut i neurorazvojni Bobath terapeut

PZU fizikalna terapija Angela - Podgorica

Oktobarske revolucije 130, (PC Razvršje, preko puta glavne autobuske stanice), 81000 Podgorica

O MENI

Aleksandra Maraš rodjena je 13.09.1993. godine, u Podgorici. U istom gradu završila je osnovnu i srednju školu i stekla zvanje Pedijatrijska sestra-tehničar.

Na Medicinskom fakultetu (odsjek: Primijenjena fizioterapija), u Igalu, diplomirala je 2016. godine i stekla zvanje Bachelor (Bapp) primijenjene fizioterapije.

2020. godine na istom Fakultetu završila je Postdiplomske specijalističke studije i stekla zvanje Specijalista (Spec. App) primijenjene fizioterapije u pedijatriji.

Od 2019. godine je i sertifikovani NDT Bobath fizioterapeut;  Bobath (N.D.T.) Approach;  (European Bobath Tutors Association)

Radno  iskustvo stekla je sprovodeći habilitaciju i rehabilitaciju djece i mladih sa neurološkim problemima.

MOJI BLOGOVI

Pogledajte sve