loading icon
icon
Dr Emir Čabrić

Oftalmolog

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica

Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica

O MENI

Rodjen sam 23.6.1962.godine u Doboju.Osnovnu i srednju školu sam završio u Doboju a Medicinski fakultet sam upisao u Sarajevu 1981.godine. Diplomirao sam i stekao zvanje “Doktor medicine” 09.02.1987.godine a 16.02.iste godine sam zasnovao radni odnos u RMC”23.avgust” Doboj.Od zasnivanja radnog odnosa pa do 03.05.1992.godine radio sam jedno vrijeme u Regionalnoj bolnici u Doboju a zatim u Domu zdravlja u službi opće medicine te radio u terenskim ambulantama u Stanarima,Dragalovcima i Brestovu. Boravio sam na Očnoj klinici Kliničkog centra Tuzla od januara 1996.god.gdje sam 1997.godine položio specijalistički ispit i postao specijalista oftalmolog.Od juna 1998.godine sam radio kao direktor Zdravstvene stanice a zatim Poliklinike Doboj jug gdje i sada radim kao specijalista oftalmolog i obnašam dužnost direktora. Odlukom Federalnog ministarstva zdravstva od 07.04.2003.godine dodijeljen mi je naziv Primarijus. Poslijediplomski studij “Naučnoistraživački rad iz biomedicine“sam pohađao na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2008/2009.god.a 16.6.2011.god.sam odbranio Magistarski rad i stekao zvanje „Magistar nauka“. Aktivni sam učesnik više domaćih i inostranih Kongresa i stručnih sastanaka kao autor ili koautor. Od 2012.god.sam Viši asistent na Zdravstvenom fakultetu u Zenici. U decembru 2013.god.objavio sam knjigu „Urgentna ultrasonografija oka“sa koautorima koja je promovisana 13.12.2013.god.Koautor sam knjige „OCT angiografija“ koja je objavljena 2017.god.a 2018.god.je imala i englesko izdanje koje je štampano u Londonu od jedne od najvećih izdavačkih kuća u svijetu „JP Brothers“. Doktorsku disertaciju na temu „Značaj koncepta dnevne hirurgije katarakte „ odbranio sam 9.6.2014.god.na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Pored obnašanja dužnosti direktora JU Poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj jug,radim i kao oftalmolog i oftalmohirurg,sa godišnjim brojem od oko 1800 operacija na prednjem segmentu oka.Ujedno uz redovan rad educiram i kolege iz drugih ustanova operacijama na prednjem segmentu oka(operacija sive mrene metodom Fakoemulzifikacije sa inplantacijom intaokularne leće). Docent sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.