loading icon
icon
dr Haris Kujundžić

Oftalmolog

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica

Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica

O MENI

Rođen u Pljevljima 1981. godine gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirao 2006. godine kao student generacije sa prosječnom ocjenom 9,75/10, dok je tokom studija 2002. godine dobio nagradu „19. decembar“ Opštine Podgorica. Specijalistički ispit iz oftalmologije položio na Medicnskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine, a međunarodno priznati ispit International Council of Ophthalmology 2014. Na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Crne Gore radi od 2008. godine, u jednom periodu bio i direktor klinike, kao i načelnik Odjeljenja oftalmohirurgije. Nekoliko godina je angažovan kao stručni saradnik na Medicinskom fakultetu na Katedri za oftalmologiju.

Posebne oblasti interesovanja: hirurgija katarakte i prednjeg segmenta oka, konzervativno i hirurško liječenje mrežnjače, žute mrlje i staklastog tijela. Modernu oftalmološku praksu iz ovih oblasti je sticao tokom studijskih boravaka na klinikama u Štokholmu, Beču, Ljubljani, Zagrebu i Beogradu, kao i kongresa u regionu i Evropi.