Kontaktirajte nas za bilo kakva pitanja ili moguću saradnju

Direktan kontakt
[email protected] [email protected] Kontaktirajte nas slanjem SMS poruke na broj 14741 sadržine “Ordinacije” (Cijena 1.00 EUR sa PDV-om).
Adresa
Donja Gorica b.b. 81000 Podgorica, Crna Gora
Društvene mreže

Kontaktirajte nas