Privacy Policy

Portal Apoteke.me (u daljem tekstu samo Portal) poštuje Vašu privatnost i posvećen je zaštiti svih podataka koje nam dostavite. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Željeli bismo da Vas upoznamo sa sljedećim principima kojima je uredjena naša politika privatnosti.
Koje lične informacije se prikupljaju na portalu, kako ih koristimo i da li ih sa nekim dijelimo; Koje opcije imate na raspolaganju po pitanju korišćenja Vaših podataka. Bezbjednosna politika koja se primjenjuje da bi se zaštitili Vaši podaci; Kako možete ispraviti eventualne greške u podacima koje posjedujemo o Vama. PRIKUPLJANJE INFORMACIJA I NJIHOVO KORIŠĆENJE Mi smo jedini vlasnici i korisnici svih informacija koje se prikupljaju na Portalu. Imamo pristup isključivo informacijama koje ste dobrovoljno odlučili da nam ostavite.
Informacije koje smo prikupili o Vama koristićemo kada je potrebno da Vas kontaktiramo ili Vam prenesemo odredjenu informaciju, uzimajući u obzir razlog zbog koga ste nas kontaktirali. Ove informacije nećemo niti prodavati, niti iznajmljivati trećim licima koja nisu povezana sa Portalom osim kada je potrebno da ispunimo Vaš zahtjev
Imamo pravo da Vas kontaktiramo putem e-mail adrese kako bismo Vas obavijestili o novim uslugama ili ukoliko su se desile izmjene u ovoj Izjavi o privatnosti.
VAŠ PRISTUP I KONTROLA NAD INFORMACIJAMA U svakom trenutku možete odlučiti da više nemate nikakav kontakt sa Portalom ili možete odlučiti da uradite bilo koju od sljedećih stvari: Da dobijete pristup svim informacijama koje posjedujemo o Vama, ukoliko one postoje; Da zahtijevate izmjenu ili ispravku bilo koje informacije; Da nam date instrukciju da izbrišemo sve Vaše podatke; Ili da se interesujete kako i za šta se koriste Vaši podaci; U bilo kojem od ovih slučajeva samo je potrebno da nas obavjestite putem e-mail adrese, telefona ili kontakt formulara.
SIGURNOST PODATAKA Preduzete su sve sigurnosne mjere da bi se zaštitili Vaši podaci.. Zaposleni na Portalu imaju pristup samo informacijama koje su neophodne za obavljanje njihovog posla i dužni su da bez izuzetka, poštuju sve odredbe ove Izjave o privatnosti. Sve Vaše šifre se čuvaju u zaštićenoj formi i samo Vi ih znate. Ne postoji način da Vam dostavimo Vašu šifru ukoliko ste je izgubili. Jedina mogućnost je da je ponovo podesite kao vlasnik e-mail adrese za koju je ta šifra vezana. Nećemo kontaktirati korisnike niti od njih tražiti da nam odaju svoju šifru za prisup Portalu.
SAGLASNOST I PROMJENE USLOVA Korišćenje naših servisa podrazumijeva Vašu saglasnost sa Izjavom o privatnosti. Uslovi pod kojima se ona primjenjuje podložni su povremenim izmjenama koje će blagovremeno biti objavljene. Ove izmjene postaju važeće tek nakon njihovog objavljivanja na ovoj stranici. Portal se obavezuje da će se pridržavati svega gore navedenog. Ukoliko smatrate da se ne pridržavamo bilo koje odredbe u Izjavi o privatnosti, molimo Vas da nas odmah kontaktirate putem telefona ili e-mail adrese.