Šta je dermoskopija?

Dermoskopija je dijagnostička metoda za ranu detekciju melanoma, karcinoma kože, mladeža i svih ostalih pigmentnih promjena na koži.

Dermoskopija je bezbolna, neinvazivna metoda gdje se na osnovu mikroskopske analize kožne promjene, po različitim slojevima, postavlja veoma precizna dijagnoza sa tačnošću od 92-99 %.

Kompjuterska digitalna dermoskopija koja se kod nas izvodi pruža nam najveće mogućnosti. Naime, omogućava da se načini i analizira digitalni snimak promjene na koži, da se sačuva, detaljnije analizira, prosljedjuje na konsultaciju i pruža mogućnost uspostavljanja teledermoskopske mreže.

Primjena dermoskopije?

  • Rana dijagnostika melanoma
  • Mladež
  • Bazocelularni karcinom kože
  • Seboroična keratoza Angiom
  • Dermatofibrom

Koje kožne promjene su za dermoskopiju? 

Savjetujemo dermoskopiranje promjena:

Koje se mijenjaju. Pod promjenom koja se mijenja podrazumijeva se ona koja je pretrpjela promjenu veličine, oblika i/ili boje tokom nekog perioda. Kožne promjene rastu sa nama u periodu do 20. godine života, medjutim, ako nakon tog vremena dodje do njihovog rasta to smatramo naglim rastom.

Novostečene kožne promjene kod odraslih. Sve nove promjene nastale posle 20. godine su za dermoskopiju a posebno one nastale posle 40. godine života.

Koje izgledaju drugačije od ostalih promjena. Promjena koja se izdvaja, koja ne liči ni na jednu drugu promjenu na Vašem tijelu, uvijek je za dermoskopsku analizu. Ovaj znak nazivamo „ružno pače“.

Kožne promjene hiperpigmentovane na periferiji. Za dermoskopiju su i sve promjene sa perifernom hiperpigmentacijom koja predstavlja znak atipičnog dešavanja.

Izrazito tamne kožne promjene. Crne i intenzivno plave kožne promjene bez obzira na svoju veličinu su obavezno za dermoskopsku analizu.

Bilo koju kožnu promjenu koja Vas brine. Ukoliko ste iz bilo kog razloga zabrinuti radi neke kožne promjene, savjetujemo da se uradi dermoskopska analiza.

Atipičnost po ABCDE znacima kliničkog pregleda. Za sve promjene koje su atipične po ABCDE znacima kliničkog pregleda savjetuje se dermoskopska analiza.