Usluge koje obavljamo obavljamo u oblasti Dječije hirurgije:

 • Hirurški pregled novorodjenčeta
 • Pravovremena dijagnostika urodjenih anomalija i hirurško liječenje
 • Hirurško zbrinjavanje urodjenih anomalija, cisti i fistula vrata kod djece
 • Urodjeni tumori kože i potkožja
 • Urodjeni defekti prednjeg trbušnog zida
 • Kile srednje linije trbušnog zida
 • Preponske kile (hernije)
 • Vodena kila (hydrocela)
 • Anomalije pupka i hirurško zbrinjavanje
 • Nespušten testis
 • Anomalije i TU testisa
 • Hirurški pregledi trbuha kod akutnog bola
 • Akutna upala slijepog crijeva
 • Klinički pregled djeteta kod traume
 • Hirurško zbrinjavanje rana u lokalnoj anesteziji
 • Zbrinjavanje oparotina i opekotina I i II stepena do 10% površine