Kompletna dijagnostika i liječenje bolesti endokrinog sistema i hormona.
Provjerite svoje žlijezde i uticaj hormona na sveopšte zdravlje.

  • Liječenje i dijagnostika dijabetesa kao i poremećaja metabolizma
  • Bolesti štitaste žlijezde, ultrazvučna dijagnostika bolesti štitaste žlijezde
  • Bolesti nadbubrežne žlijezde
  • Ostali poremećaji u endokrinologiji