Kardiologija je grana medicine koja se bavi liječenjem bolesti srca i krvnih žila. Njih možemo podijeliti na: bolesti endokarda (najčešće endokarditis), bolesti miokarda (kardiomiopatije, angina pectoris, infarkt miokarda), bolesti perikarda (najčešće perikarditis), poremećaji rada srca (aritmije), greške srčanih zalistaka (urodjene i stečene), srčana insuficijencija (dekompenzacija) i bolesti krvnih žila (ateroskleroza, tromboza, tromboflebitis).