Cilj:

Preoblikovanje tijela uklanjanjem masnih naslaga sa raznih djelova tijela kao što su: bokovi, kukovi, bedra, ledja, gornji i donji stomak, “jahaće pantalone”, unutrašnje strane butina i koljena, potkoljenice, članci na nogama i unutrašnje strane nadlaktica. Uklonjeno masno tkivo može se po potrebi filtrirati i vratiti u one djelove tijela gdje za to postoji potreba (neravnine, udubljenja, prirodne bore, podebljavanje usana, jagodica, zadnjice, itd...).

Operativna tehnika:

Kroz manje ubode na koži posebnim instrumentima (kanilama) koji se uvlače pod kožu vrši se aspiracija masnog tkiva. Kanile moraju biti različitih veličina i oblika (promjera 2-6 mm) da bi mogle ravnomjerno da izvuku mast iz svih slojeva. Proces aspiracije može se prethodno olakšati ubacivanjem (infiltracijom) fiziološkog rastvora sa adrenalinom radi sprječavanja krvarenja, kao i eventualnim ultrazvučnim razbijanjem masnog tkiva.

Trajanje procedure i anestezija:

U zavisnosti od zahvaćenih regija, liposukcija može trajati od 1-5 časova i obično se odvija u periduralnoj anesteziji uz analgosedaciju.

Oporavak:

Povratak na uobičajene aktivnosti nakon 5-7 dana. Odmah nakon intervencije pacijentu se navlači steznik (mider) koji bi trebalo nositi bar tri nedjelje zbog skupljanja viška kože.

Rijetke komplikacije:

Prolazna pojava modrica, podliva (hematoma), kao i otoka koji se postetpeno povlače do dvije nedelje. Mogući su prolazni poremećaji senzibiliteta kože, kao i eventualne manje neravnine, zbog čega se savjetuju rana postoperativna masaža i limfna drenaža.