Cilj:

Poboljšanje oblika donje trećine lica i vrata (posebno profila), uklanjanjem masnih naslaga ispod donje vilice i brade.

Operativna tehnika:

Kroz manje ubodne incizije na koži ispod donje ivice brade izvrši se najprije infiltracija fiziološkim rastvorom sa anestetikom i adrenalinom, a zatim posebnim tankim kanilama (promjera do 3 mm) izvrši aspiracija masnog tkiva.

Trajanje procedure i anestezija:

Operacija se izvodi u lokalnoj anesteziji u trajanju od 15-20 minuta.

Oporavak:

Nakon 2-3 dana uklanjanje elastičnog kompresivnog zavoja, kao i povratak na uobičajene aktivnosti. Savjetuje se rana postoperativna masaža.

Rijetke komplikacije:

Prolazna pojava modrica i blagog otoka.