Hirurgija (grk cheirourgia – ruka i rad) je grana kliničke medicine koja se bavi proučavanjem i liječenjem bolesti koje se moraju liječiti radom ruku hirurga i primjenom mehaničkih sredstava (instrumenata).

Operativna hirurgija se može podijeliti prema pristupu liječenja u četiri grupe:

 • Reparacija rana
 • Ekstirpacija oboljelih djelova ili cijelih tkiva i organa
 • Rekonstruktivna hirurgija
 • Fiziološka hirurgija

Da bi mogao ostvariti uspješan rad, pored manuelne spretnosti, za hirurga je neophodno da ima široko medicinsko obrazovanje, kao i poznavanje tehnike i tehnologije. Zbog napretka hirurgije i sve većeg obima znanja i razvoja brojnih operativnih tehnika, a u cilju pružanja bolje medicinske usluge pacijentima, hirurzi se sve više specijalizuju, tako da dolazi do razvoja novih hirurških disciplina ili njihovih poddisciplina. Iz hirurgije su se danas izdvojile brojne grane.

Spisak usluga koje obavlja Dr Danijel Gogić

 • Pregled hirurga
 • Proktološki pregled sa anoskopijom
 • Kontrolni hirurški pregled (u okviru 7 dana od prvog pregleda)
 • Kontrolni proktološki pregled sa anoskopijom 

Hirurške intervencije:

 • Mladež do 6mm + hp/a sledeći
 • Mladež displastičan ili veći od 6mm + hp/ a sledeći
 • Aterom do 2 cm na tijelu
 • Lipom do 2 cm na tijelu
 • Aterom, lipom preko 3 cm na tijelu
 • Promjena na licu i glavi do 2 cm
 • Pilonidalni sinusi u lokalnoj anesteziji
 • Urasli nokat
 • Uklananje papiloma rf ili dijaterija do 5 promjena na tjelu
 • Uklanjanje papiloma rf ili dijaterija preko 5 promjena na tjelu
 • Uklanjanje papiloma na licu do 3 promjene
 • Prva kontrola i previjanje
 • Skidanje konaca i previjanja
 • Incizija apsesa sa pregledom
 • Incizija perianalnog apsesa sa pregledom
 • Incizija tromboziranog hemoroida sa pregledom
 • Obrada manje rane sa nekrektomijom
 • Obrada veće rane sa nekrektomijom