Otorinolaringologija je medicinska nauka koja se bavi proučavanjem i liječenjem bolesti uha, grla i nosa.