Cilj:

Poboljšanje kontura i podebljavanje tankih usana, kao i korekcija asimetrije.

Operativna tehnika:

Usne se mogu povećati sopstvenim tkivima, kao što su masno tkivo (najčešće), dermis, tkivo sa poglavine, deo mišića ili tetive, ili ubrizgavanjem sintetskih materijala (kolagen, poliakrilamid, silikonski gel, hijaluronska kiselina i dr.).

Trajanje procedure i anestezija:

Povećavanje usana sopstvenim masnim tkivom izvodi se u lokalnoj anesteziji, u trajanju od oko 20-30 minuta, dok za ubrizgavanje sintetskih materijala anestezija nije potrebna, jer se vrši veoma tankom, insulinskom iglom.

Oporavak:

Jedan dan nakon intervencije potrebno je uzdržavati se od razvlačenja usana, smijeha i prekomjernog govora. S obzirom na nepredvidljivi stepen resorpcije masnog tkiva i kolagena, ili povlačenja dijela sintetskih materijala u okolna tkiva, moguće je da postupak treba ponoviti nakon izvjesnog vremena da bi se dobio bolji i trajniji rezultat.

Rijetke komplikacije:

Blagi otok usana.