Vaskularna hirurgija je medicinska specijalnost i grana hirurgije koja se bavi hirurškim lečenjem bolesti krvnih sudva izuzev krvnih sudova lobanje, mozga, kičmene moždine, kičme kojim se bavi neurohirurgija i krvnih sudova srca kojim se bavi kardiohirurgija.

Spisak usluga koje obavlja Dr Nikola Fatić:

 • Pregled vaskularnog hirurga (opšti pregled plus specijalistički pregled)
 • Pregled vaskularnog hirurga sa AB indeksima
 • Pregled vaskularnog hirurga sa Color Duplex scan-om krvnih sudova vrata
 • Pregled vaskularnog hirurga sa Color Duplex scan-om abdominalne aorte
 • Pregled vaskularnog hirurga sa Color duplex scan-om krvnih sudova donjih ekstremiteta
 • Color duplex scan krvnih sudova vrata
 • Color Duplex scan abdominalne aorte
 • Color duplex scan krvnih sudova donjih ekstremiteta
 • Pregled vaskularnog hirurga sa kombinacijom bilo kojih gore navedenih Color duplex scan pregleda
 • Pregled vaskularnog hirurga uz analizu MSCT angiografije krvih sudova i rekonstrukcija snimaka sa preporukom za dalji tetman
 • MSCT analiza i rekostrukcija snimaka sa preporukom za dalji tretman
 • Sklerozacija kapilara, retikularnih vena, telangiektazija 1 tretman/ cijela noga
 • Sklerozacija velike safenske vene
 • Parcijalna sklerozacija velike safenske vene
 • Skleroacija male safenske vene
 • Sklerozacija većih varikoziteta
 • Kreiranje/ ekskluzija AV fistula
 • Klasična operacija vena u spinalnoj anesteziji
 • Dijabetsko stopalo - pregled + tretman u spinalnoj/ blok/ lokalnoj anesteziji
 • Postavljenje VAC – vacum asistirnog aparata za zarastanje rana (uredj. + tretman)
 • Uklanjanje lipoma/  ateroma
 • Zatvaranje AV malformacija, hemangiona na površini
 • Ektirpacija AV malformacija, hemangioma u lokalnoj/ regionalnog anesteziji
 • Zatvaranje pseudoaneurizmi
 • Femoropoplitealni bajpas iznad koljena
 • Hirurško liječenje visokog tromboflebitisa
 • Analgo sedacija – anesteziolog