Poliklinika i Laboratorija Dr Vuksanović 1 mobile cover image

Poliklinika i Laboratorija Dr Vuksanović 1

Topolica G-9, 85000 Bar  •  17 pregleda

Poliklinika i Laboratorija Dr Vuksanović 1

Poliklinike • Zdravstvene laboratorije • Prikažite sve
Poliklinika i Laboratorija Dr Vuksanović 1 logo

Biohemijsko-mikrobiološka laboratorija "Dr Vuksanović" osnovana je 1999. godine u Baru, kao biohemijska laboratorija. Tokom 2003. godine počinje sa radom i mikrobiolška laboratorija. Biohemijsko-mikrobiološka laboratorija "Dr Vuksanović" registrovana je za laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti hematologije, biohemije, mikrobiologije….Osnivačica i direktorica je Prim. Dr sci. med. Milica Vuksanović, specijalistkinja medicinske biohemije. Laboratorija je opremljena najsavremenijom laboratorijskom opremom. Ispitivanja se izvode na automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima. Laboratorija ima sopstveni informacioni sistemi - LIS. LIS obezbjedjuje integraciju svih analizatora, elektronski prenos podataka i elektronsko generisanje laboratorijskih izvještaja. Zahvaljujući LIS-u poboljšana je brzina, efikasnost i tačnost u radu. Stvorena je i baza podataka o svim korisnicima usluga, a to omogućava lak pristup, praćenje i analizu dobijenih rezultata. Poštujući zahtjeve ljekara i pacijenata kontinuirano se uvode novi dijagnostički postupci, nove analize i ulažu sredstva u nabavku nove, savremene laboratorijske opreme.

U našoj laboratoriji možete uraditi:

* hematološke analize,

* biohemijske analize,

* analize hormona i tumorskih markera,

* imunološke analize,

* alergološke analize,

* ispitivanja iz oblasti mikrobiologije.

Saradnici:

- Prima Medica - Kotor

- Medical Centar - Budva

- Dr Živanović - Budva

- Ordinacija “Bralić” - Rožaje


Ljetno radno vrijeme
 • 07:00 - 19:00
 • 07:00 - 19:00
 • 07:00 - 19:00
 • 07:00 - 19:00
 • 07:00 - 19:00
 • 07:00 - 14:00
 • Ne radimo
Zimsko radno vrijeme
 • 07:00 - 19:00
 • 07:00 - 19:00
 • 07:00 - 19:00
 • 07:00 - 19:00
 • 07:00 - 19:00
 • 07:00 - 14:00
 • Ne radimo
Naša lokacija

Topolica G-9, 85000 Bar