loading icon
icon
Dr Drago Albijanić

Hirurg

Klinika Danica - Podgorica

Studentska 16 (City kvart), 81000 Podgorica

O MENI

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1977. godine

Završio specijalizaciju iz dječje hirurgije 1985. godine.

Supspecijalistički ispit dječje urologije položio 2002. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Stalno zaposlen na Klinici za dječju hirurgiju Instituta za bolesti djece KCCG u Podgorici.

Do sada uradio oko 15000 operacija.

Objavio oko 40 stručnih radova u domaćim i inostranim stručnim časopisima i na kongresima.


Učestvovao na više desetina "work shop" edukacija u Beogradu, Novom Sadu, Beču, Londonu, Rimu, Konstanci, itd.

Mentor za oblast dječje hirurgije 20 godina.