loading icon
icon
Dr med. sci. Sergej S. Klimov

Specijalista ginekolog - akušer i Specijalista onkolog

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica

Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica

O MENI

LIČNI PODACI:

Rođen u Moskvi, Rusija

NOSTRIFIKACIJE:

Senat Univerziteta CG donio Rešenje o nostrafikaciji diplome Doktora medicine od 2007. godine

Rešenje Ministarstva prosvjete i nauke CG o priznavanju diploma Ljekara spec. Akušerstva i ginekologije od 2007. godine

Senat Univerziteta CG donio rešenje o nostrafikaciji diplome Doktora nauka od 2007. godine

Rešenje Ministarstva prosvjete i nauke CG o priznavanju diplome Profesor na ustanovi visokog obrazovanja od 2008. godine

Odobrenje za rad Ljekarske komore CG za ginekologiju i akušerstvo od 2008. godine.

OBRAZOVANJE:

Moskovsko Medicinsko Učilište Uprave zdravlja grada Moskve

specijalnost: medicinski brat

Moskovska Medicinska Akademija im.I.M. Sečenova

dodjeljeno zvanje: Doktor u struci “ljekarsko djelo“

Klinička ordinatura na bazi klinike Akušerstva i ginekoligije Moskovske Medicinske Akademije im.I.M. Sečenova

Dodijeljeno zvanje: Ljekar specijalista akušerstva i ginekologije

Katedra onkologije FPPO Moskovske Medicinske Akademije im.I.M. Sečenova

Ciklus usavršavanja kvalifikacije doktora. Odbranio je rad “Moderni načini dijagnostike i liječenje opasnih tumora“

Dodijeljeno zvanje: Ljekar specijalista onkologije

Doktorske studije u struci “akušerstvo i ginekologija” Moskovske Medicinske akademije im.I.M. Sečenova. Odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti akušerstva i ginekologije “Principi dijagnostike i hiruškog lečenja jajnika”

Dodijeljeno zvanje: Doktor medicinskih nauka

Državne sertifikacione studije „Profesor više škole“

Dodijeljeno zvanje: Profesor na ustanovi visokog obrazovanja

NAUČNO PRAKTIČNA DJELATNOST:

Autor je, i vlasnik patenta na „Spektralni uređaj za kontrolu i monitoring fotodinamične terapije i lazerne flouroscentne dijagnostike“

Patent RF 35232 od 01.10.2003. godine

KVALIFIKACIONA USAVRŠAVANJA:

Nastava pripreme medicinskih prevodilaca na katedri engleskog jezika MMA im.I.M. Sečenova

Teoriska nastava „Moderni aspekti problema hipoestrogenih stanja“

Sertifikaciona nastava „Medikamentozni prekid trudnoće. Preporuke u bezopasnoj upotrebi“

Sertifikaciona nastava povišenja kvalifikacije hirurga – operatera „Mikroinvazivne tehnologije u hiruškoj praksi“

Nastava povišenja kvalifikacije „Temeljno izučavanje stranog jezika – Stručno komuniciranje u okviru medicine“ na engleskom jeziku

Sertifikacioni kurs povišenja kvalifikacije doktora na praksi „Ultrazvučna dijagnostika u akušerstvu i ginekologiji“

RADNO ISKUSTVO:

Klinika akušerstva i ginekologije MMA im.I.M. Sečenova

dužnost: doktor akušer – ginekolog odelenja operativne ginekologije, odgovorni stručnjak na polju spektroskopskih metoda istraživanja.

Porodilište broj 6 Odbora zdravstvene zaštite grada Moskve

dužnost: doktor akušer – ginekolog

AD Schering – Plaugh, Organon (SAD)

dužnost: stručnjak odbora „In Vitro Fertilisation“

djelatnost: rad u okviru ekstrakorporalne oplodnje i pomoćnih reproduktivnih tehnologija u Ruskoj Federaciji.

Klinika pomoćnih reproduktivnih tehnologija “IVF”

dužnost: doktor akušer – ginekolog

djelatnost: pomoćne reproduktivne tehnologije

MOJE USLUGE

Ultrazvučni pregled ginekologa (ginekološki ultrazvuk)
Liječenje endometrioze
Liječenje gestacijske trofoblastične bolesti
Liječenje karcinoma grlića materice
Sprečavanje neželjene trudnoće (kontracepcija)
Papanicolaou (PAPA) test
Inkontinencija (nevoljno oticanje urina iz bešike)