Specijalista ginekolog - akušer i Specijalista onkolog

Dr med. sci. Sergej S. Klimov

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica  •  Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica
Klinika Cenex Medical logo

LIČNI PODACI:

Rođen u Moskvi, Rusija

NOSTRIFIKACIJE:

Senat Univerziteta CG donio Rešenje o nostrafikaciji diplome Doktora medicine od 2007. godine

Rešenje Ministarstva prosvjete i nauke CG o priznavanju diploma Ljekara spec. Akušerstva i ginekologije od 2007. godine

Senat Univerziteta CG donio rešenje o nostrafikaciji diplome Doktora nauka od 2007. godine

Rešenje Ministarstva prosvjete i nauke CG o priznavanju diplome Profesor na ustanovi visokog obrazovanja od 2008. godine

Odobrenje za rad Ljekarske komore CG za ginekologiju i akušerstvo od 2008. godine.

OBRAZOVANJE:

Moskovsko Medicinsko Učilište Uprave zdravlja grada Moskve

specijalnost: medicinski brat

Moskovska Medicinska Akademija im.I.M. Sečenova

dodjeljeno zvanje: Doktor u struci “ljekarsko djelo“

Klinička ordinatura na bazi klinike Akušerstva i ginekoligije Moskovske Medicinske Akademije im.I.M. Sečenova

Dodijeljeno zvanje: Ljekar specijalista akušerstva i ginekologije

Katedra onkologije FPPO Moskovske Medicinske Akademije im.I.M. Sečenova

Ciklus usavršavanja kvalifikacije doktora. Odbranio je rad “Moderni načini dijagnostike i liječenje opasnih tumora“

Dodijeljeno zvanje: Ljekar specijalista onkologije

Doktorske studije u struci “akušerstvo i ginekologija” Moskovske Medicinske akademije im.I.M. Sečenova. Odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti akušerstva i ginekologije “Principi dijagnostike i hiruškog lečenja jajnika”

Dodijeljeno zvanje: Doktor medicinskih nauka

Državne sertifikacione studije „Profesor više škole“

Dodijeljeno zvanje: Profesor na ustanovi visokog obrazovanja

NAUČNO PRAKTIČNA DJELATNOST:

Autor je, i vlasnik patenta na „Spektralni uređaj za kontrolu i monitoring fotodinamične terapije i lazerne flouroscentne dijagnostike“

Patent RF 35232 od 01.10.2003. godine

KVALIFIKACIONA USAVRŠAVANJA:

Nastava pripreme medicinskih prevodilaca na katedri engleskog jezika MMA im.I.M. Sečenova

Teoriska nastava „Moderni aspekti problema hipoestrogenih stanja“

Sertifikaciona nastava „Medikamentozni prekid trudnoće. Preporuke u bezopasnoj upotrebi“

Sertifikaciona nastava povišenja kvalifikacije hirurga – operatera „Mikroinvazivne tehnologije u hiruškoj praksi“

Nastava povišenja kvalifikacije „Temeljno izučavanje stranog jezika – Stručno komuniciranje u okviru medicine“ na engleskom jeziku

Sertifikacioni kurs povišenja kvalifikacije doktora na praksi „Ultrazvučna dijagnostika u akušerstvu i ginekologiji“

RADNO ISKUSTVO:

Klinika akušerstva i ginekologije MMA im.I.M. Sečenova

dužnost: doktor akušer – ginekolog odelenja operativne ginekologije, odgovorni stručnjak na polju spektroskopskih metoda istraživanja.

Porodilište broj 6 Odbora zdravstvene zaštite grada Moskve

dužnost: doktor akušer – ginekolog

AD Schering – Plaugh, Organon (SAD)

dužnost: stručnjak odbora „In Vitro Fertilisation“

djelatnost: rad u okviru ekstrakorporalne oplodnje i pomoćnih reproduktivnih tehnologija u Ruskoj Federaciji.

Klinika pomoćnih reproduktivnih tehnologija “IVF”

dužnost: doktor akušer – ginekolog

djelatnost: pomoćne reproduktivne tehnologije

Ljetno radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Zimsko radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Naša lokacija

Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica