Subspecijalista vaskularne hirurgije

Dr Milanko Maksić

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica  •  Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica
Klinika Cenex Medical logo

Subspecijalista vaskularne hirurgije

doktor medicinskih nauka, specijalista opšte i vaskularne hirurgije

načelnik Službe za vaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na katedri za hirurgiju

Prim. dr Milanko Maksić (Drvar, SFRJ, 2. oktobar 1965) srpski je vaskularni hirurg, doktor medicinskih nauka i univerzitetski docent. Izuzetan je stručnjak iz oblasti vaskularne hirurgije, a stručna usavršavanja sticao je na Univerzitetskim klinikama regiona i Evrope. Član je mnogobrojnih domaćih i stranih naučnih i stručnih udruženja iz svoje oblasti.

Zvanje doktora medicine je stekao 1989. godine završivši Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Postdiplomske studije je završio na istom fakultetu (2009), a doktorirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizovao je opštu hirurgiju (1997) i supspecijalizovao vaskularnu hirurgiju (2002).

U periodu od 1989. do 1992. godine radio je u Domu zdravlja Drvar, a od tada na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju i u Službi za vaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (KBC Banja Luka). Primarijus dr Milanko Maksić je danas načelnik Službe za vaskularnu hirurgiju UKC RS.

Član je Evropskog udruženja vaskularnih hirurga, Udruženja vaskularnih hirurga Srbije, Udruženja hirurga Republike Srpske i Udruženja flebologa Srbije. Dana 9. januara 2019. odlikovan je Ordenom Krst milosrdja za priznat dugogodišnji rad u zdravstvu i veliki doprinos u razvoju zdravstvenih usluga, kao i liječenju pacijenata sa područja Republike Srpske.

RADOVI U ČASOPISIMA:

Open Repair of AAA in a High Volume Center

Surgical Treatment of Abdominal Aortic Aneurysms in 2014

Aneurizmatska bolest venskog grafta poslije arterijskih rekonstrukcija

Pojava aneurizmi femoropoplitealnog segmenta kod bolesnika sa aneurizmom abdominalne aorte

Cervikalna medijastinoskopija u procjeni operabilnosti karcinoma bronha

RADOVI SA SKUPOVA:

Axillo-bifemoral graft thrombosis associated with severe infection, successfuly treated with traditional hip disarticulation and vasuum assisted wound closure therapy: case report

Axillo-bifemoral graft thrombosis associated with severe infection, successfully treated with traditional hip disarticulation and vacuum assisted wound closure therapy

Superficial cervical plexus block for carotid endarterectomy- prevention of neurological complication

Aortic and left femoral anastomotic aneurysms as a late complication after aortobifemoral grafting

Successful open surgical repair of primary aortoenteric fistula

Appearance of femoro-popliteal segment aneurysms at the patients with abdominal aortic aneurysm

Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm with Aorto-caval Fistula- Case Reports

Papilarni karcinom u toksičnom adenomu

KNJIGE:

Zdravstvena njega u vanrednim uslovima

Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji

Ljetno radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Zimsko radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Naša lokacija

Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica