Hirurg

Dr Miodrag V. Pavličić

Klinika Danica - Podgorica  •  Studentska 16 (City kvart), 81000 Podgorica
Klinika Danica logo

Gimnaziju završio 1968. u Titogradu

Medicinski fakultet u Beogradu 1975.

Specijalizaciju Opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1983.

Specijalizaciju iz Grudne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1987.

Magistrirao i doktorirao na Univerzitetu u Novom Sadu na problemima karcinoma pluća 2002 i 2005.

Radio u KCCG kao ljekar i kao hirurg do prije 6 godina, od kada radi u Codra Hospital kao hirurg.

Bio je Direktor hirurške klinike KCCG, direktor Centra za grudnu hirurgiju KCCG, Medicinski Direktor KCCG i Ministar zdravlja u Vladi Crne Gore u mandatu 2002-2006.

Školovao se na klinikama Toronto General Hospital i Mount Sinay Hospital 1989., National Cancer Center of Japan, 1995. i 2010., Royal Brompton Hospital London 1996. , Memorial Sloan Kattering Cancer Center New York 1998., Masachusets General Hospital-Harward Medical School 2001., Thoraxklinik Universitatsklinikum Heidelberg 2008., Universitatsklinikum Chirurgische Klinik Heidelberg 2012.

Obavio više kraćih školovanja vezanih za hirurške separate kojim se bavi.

Prisustvovao i bio aktivni učesnik velikog broja domaćih i stranih hiruških kongresa.

Napisao veći broj stručnih radova iz domena opšte i grudne hirurgije.

Veoma kompetentan u hirurgiji štitaste žljezde, povreda grudnog koša, u hirurgiji malignih bolesti zida grudnog koša, pluća, medijastinuma i jednjaka, rekonstruktivnoj hirurgiji jednjaka, hirurgiji karcinoma dojke, hirurgiji karcinoma želuca, hirurgiji žučne kese i žućnih puteva, hirurgiji pankreasa i jetre, hirurgiji karcinoma debelog crijeva, hirurgiji hemoroida-THD i hemoroidektomija.

Koristi laparoskopski pristup u rješavanju hirurških problema.

Ljetno radno vrijeme
 • 09:00 - 21:00
 • 09:00 - 21:00
 • 09:00 - 21:00
 • 09:00 - 21:00
 • 09:00 - 21:00
 • 09:00 - 15:00
 • Ne radimo
Zimsko radno vrijeme
 • 09:00 - 21:00
 • 09:00 - 21:00
 • 09:00 - 21:00
 • 09:00 - 21:00
 • 09:00 - 21:00
 • 09:00 - 15:00
 • Ne radimo
Naša lokacija

Studentska 16 (City kvart), 81000 Podgorica