loading icon
icon
Dr Nataša Tomašević

Specijalista ginekologije i akušerstva

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica

Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica

O MENI

OBRAZOVANJE I RADNO ISKUSTVO:

Završila Gimanaziju u Podgorici 1987 god. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995 god. Odradila staž u Zemunskoj bolnici i Domu Zdravlja Zemun jun 1995 – jun 1996.

Položila Državni ispit kod Ministarstva zdravlja 1996 . Kao specijalizant radila u KBC ‘Dr Dragiša Mišović’, Milana tepica 1 i Univerzitetskoj Klinici / GAK Višegradska! 4 godine. Juna 2001 dobila zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva.

DODATNA OBUKA:

Kurs engleskog jezika i kurs kolposkopije

SERTIFIKATI:

Sertifikat o poznavanju Uz dijagnostike, protokola stimulacije embriotransfera, ‘puick up’ procedure kod žena podvrgnutih vantjelesnoj oplodnji i ovum donatorki (dr Krinos M. Trokoudes M.D.,F.R.C.P (Canada USA) Direktor Pedieos IVF Centra Nikozija.

Sertifikat o poznavanju laparaskopske hirurgije, histeroskopske hirurgije i TVT operacij kod stress incontinencije Dr Charlios Kymizis M.D.FRCOG akušer ginekolog Direktor Apollonio Private hospital Nikozija Kipar.

MOJE USLUGE

Ultrazvučni pregled ginekologa (ginekološki ultrazvuk)
Liječenje endometrioze
Liječenje gestacijske trofoblastične bolesti
Liječenje karcinoma grlića materice
Sprečavanje neželjene trudnoće (kontracepcija)
Papanicolaou (PAPA) test
Inkontinencija (nevoljno oticanje urina iz bešike)