Oftalmolog

Dr Nikola Cvijović

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica  •  Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica
Klinika Cenex Medical logo

Rodjen je u Pljevljima 05.03.1982.

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Pljevljima.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine sa odličnim uspjehom (prosjek 8.51).

Pripravnički staž u trajanju od 12 mjeseci obavio je u Domu zdravlja Pljevlja.

Nepune dvije godine radio je kao izabrani doktor u Domu zdravlja Pljevlja (2013-2015).

Specijalizaciju iz oftalmogije obavio je u periodu 2015.-2019. godine, a specijalistički ispit položio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za oftalmologiju u julu 2019 godine.

Zaposlen je na Klinici za očne bolesti KCCG.

Primarne oblasti djelovanja: Kabinet za medikal retinu (Kabinet za laser) uključujući sve dijagnostičke i terapijske procedure, Okuloplastična hirurgija i hirurgija suznih puteva i Hirurgija katarakte.

Ljetno radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Zimsko radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Naša lokacija

Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica