Pedijatar, Neuropedijatar i Epileptolog

Prof. dr sc. med. Ranka Mirković

Pedijatrijska ordinacija Mirković  •  Žrtava fašizma 15, 85310 Budva
Pedijatrijska ordinacija Mirković logo

Prof. dr sc. med. Ranka Mirković rodjena je u Sarajevu, gdje je završila osnovnu skolu i gimnaziju “Braća Ribar”, sa odličnim uspjehom. Kao odličan učenik upućena je na školovanje u SAD, u okviru  programa “Youth for Understanding” gdje je maturirala u Charls City Communitu High School. Zbog izvrsnih rezultata, primljena je u National Honor Society. Medicinski fakultet u Sarajevu upisala je 1971. godine, a diplomirala  je 21.10.1976. godine, sa prosječnom ocjenom 9.13. Dobitnik je Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu.

Nakon završenog fakulteta, do kraja 1980. godine radila je kao asistent na Institutu za fiziologiju i biohemiju “Dr A. Sabovljev”, Medicinskog fakulteta u Sarajevu.  Specijalizaciju iz pedijatrije za Dječiju kliniku “Dr M. Sarvan” u Sarajevu započela je 1981. godine i završavila je u roku, sa odličnom ocjenom. Nakon toga, pored rada na klinici, radila je i kao asistent na predmetu pedijatrija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Takodje, bila je konsultativni pedijatar na Maksilofacijalnoj hirurgiji Stomatološkog fakulteta u Sarajevu. Završila je postdiplomske studije “Osnovi medicinskih istraživanja“, u Sarajevu i “Humanu genetiku“, u Zagrebu. U okviru Akademije nauka Bosne i Hercegovine vodi grupu za formiranje registra nasljednih oboljenja i drži dva predavanja iz te oblasti na Akademiji nauka BiH. U sklopu usavršavanja iz oblasti dječije neurologije završila je edukaciju iz EEG-a, kod prof. Gavranovića, u Sarajevu, te  polisomnografska snimanja, kod prof. dr Vere Durrigl, na Neurofiziološkom odjeljenju bolnice Vrapce, u Zagrebu.Od tada, čitavo vrijeme radi kao neuropedijatar i epileptolog na Dječijoj klinici, u Sarajevu. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom “Zastupljenost  nasljednih poremećaja metabolizma amino-kiselina u populaciji mentalno retardirane djece“.

Zbog ratnih zbivanja, napušta Sarajevo i jedno vrijeme je radila kao načelnik dječijeg dispanzera u Domu Zdravlja Tivat. Na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, birana je za docenta, a zatim i za profesora na predmetu pedijatrija. Predaje pedijatriju na Medicinskom fakultetu, Stomatološkom, Odsjeku za defektologiju i Fakultetu za medicinske sestre Univerziteta u Sarajevu, te “Nauku o ishrani“ na Fakultetu za turizam, u Trebinju. Dugi niz godina radila je na Dječijem odjeljenju klinike u Foči, kao neuropedijatar i epileptolog. Bila je mentor brojnim specijalizantima i predsjednik komisije za polaganje specijalističkih ispita iz pedijatrije, te za odbranu magistarskih i doktorskih teza u Republici Srpskoj. Autor je  preko 120 naučnih i stručnih radova, te autor i koautor četiri knjige. Učestvovala je i u TEMPUS programu u Bosni i Hercegovini.

Bila je prvi student prodekan na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, u dva mandata, te predsjednik Jugoslovenskog odbora za razmjenu studenata medicine i stomatologije, takodje u dva mandata. Bila je član Predsjedništva udruženja studenata medicine Jugoslavije, te član Predsjedništva udruženja pedijatara Jugoslavije i Crne Gore. Na Medicinskom fakultetu u Foči bila je prodekan za nastavu i naučno-istraživački rad.

Učestvovala je u više projekata u okviru UNICEF-a u Crnoj Gori, a takodje je i autor projekata “Zdravstvena zaštita djece sa poteškoćama u razvoju“ i “Edukacija medicinskog kadra za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju, na nivou primarne zdravstvene zaštite“, koji su radjeni pod patronatom Ministarstva zdravlja Crne Gore.  Bila je i predsjednik Komisije za Nacionalni plan akcije za djecu, u okviru Ministarstva zdravlja Crne Gore, u periodu od 2004. do 2008. godine. DobItnik je više priznanja iz različitih oblasti za dugogodišnji rad.

Sada  radi kao pedijatar, neuropedijatar i epileptolog u Specijalističkoj ordinaciji ”Mirković“, u Budvi.

Ljetno radno vrijeme
 • 09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
 • 09:00 - 13:00
 • Ne radimo
* Ordinacija radi i nedeljom samo u hitnim slučajevima, po pozivu.
Zimsko radno vrijeme
 • 09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
 • 09:00 - 17:00
 • 09:00 - 13:00
 • Ne radimo
* Ordinacija radi i nedeljom samo u hitnim slučajevima, po pozivu.
Naša lokacija

Žrtava fašizma 15, 85310 Budva