Internista - kardiolog

Dr sci. med. Miroslav Medenica

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica  •  Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica
Klinika Cenex Medical logo

OSNOVNI PODACI:

Dr Miroslav Medenica je rodjen 02.05.1947. godine u Kraljevu. Osnovnu školu je završio 1962, Gimnaziju 1966. godine u Sarajevu. Studirao je medicinu u Sarajevu od 1966 do 1972 godine. Diplomirao je 1972 godine kao jedan od najboljih studenata u svojoj generaciji, sa prosječnom ocjenom 8,9.

Specijalizaciju interne medicine je započeo 1974, a završio 1978. godine na Internoj klinici u Sarajevu. Završni ispit je položio 02.11.1978. godine na klinici bolesti i srca u Sarajevu. Tokom svoje radne aktivnosti obavljao je niz funkcija u Sarajevu, a od Novembra 1992. godine prelazi u Podgoricu. Najveći dio radnog staža provodi na Klinici u Sarajevu, od odeljenskog ljekara, šefa odsjeka, šefa odeljenja i zamjenika direktora Klinike. Od 1992. godine u Podgorici do danas se nalazi na funkciji načelnika internisitčke službe VMC Podgorica. Pored kliničke djelatnosti radi i kao stručni konsultant više od jedne decenije, a u periodu od 1979 do 1990. godine u Domu zdravlja u Visokom, Dom zdravlja Ilijaš, Ambulante Željezare Ilijaš,, te u više SOUR-a u Sarajevu. Od samog završetka Medicinskog fakulteta aktivan je član Društva ljekara u BiH, a od 1985. godine član je Udruženja Kardiologa Jugoslavije. Od 1997. godine je član Udruženja Kardiologa Jugoslavije, a iste godine mandat mu je produžen na još dvije godine. Već nekoliko godina član je ljekarske komore Crne Gore i skupštine ljekarske komore Crne Gore, a 1998. godine izabran je i za člana naučnog odbora XII Kongresa kardiologa Jugoslavije, koji je održan u Herceg Novom u junu mjesecu 1998. godine.

 

NASTAVNA DJELATNOST:

U toku rada na Klinici u Sarajevu učestvovao je u organizaciji i izvodjenju nastave za studente medicine, edukaciji specijalizanata iz interne medicine i pneumoftiziologije, kao i studenata na postdiplomskoj nastavi. Tako je nakon uspješno odbranjene doktorske disertacije održao ogledno predavanje na postdiplomskom smjeru iz angiologije. Poslednjih 10-tak godina učestvuje u nastavi interne medicine na Medicinkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je na osnovu člana 85. stav 1. i člana 103. Zakona o univerzitetu, Vijeće univerziteta u Sarajevu 28.02.1997. godine donijelo odluku o saglasnosti za izbor Dr med. sci. Miroslava Medenice u zvanje Docenta za predmet „Interna medicina“.

 

NAUČNA DJELATNOST:

Dana 18.03.1980 godine upisuje postdiplomske studije koje završava 28.07.1982. godine sa prosječnom ocjenom 9,40. Iste godine nastavlja sa magistarskim radom na temu „Diabetes mellutis kao faktor rizika za pojavu konorarne bolesti“ i nakon javne dobrane 28.06.1983. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu postaje magistar medicinskuh nauka. Doktorsku disetraciju je odbranio 03.12.1987. na temu „Klinički aspektin nagle koronarne smrti bolesnika sa diabetes mellitusom“ i postao Doktor medicinskih nauka.

U daljem naučnom radu izuzetan doprinos proučavanji iznenadne smrti predstavljaju dvije knjige pod naslovom „Iznenadna srčana smrt“ (Svjetlost, Sarajevo), i drugo dopunjeno izdanje u Podgorici 1995. godine (Kulli). Koautor je i dvije knjige iz oblasti kardiologija objavljenih 1997. i 1998. godine u Podgorici pod naslovom „Emocije, koronarna bolest, hipertenzija“ i „Alkoholizam – bolest civilizacije, zabluda i istina o alkoholu“.

 

KONGRESI:

– Udruženje kardiologa Jugoslavije 1985. godine u Skoplju i 1989. godine u Beogradu.

– Konges ljekara Crne Gore 1993. godine u Kotoru.

– Kongres specijalista za Urgentnu medicinu u Kolašinu 1995. godine i 1998. godine u Miločeru (Budva).

– Kongres kardiologa SR Jugoslavije 1998. godine u Herceg Novom i 2001. godine u Novom Sadu

– XI svjetski kongres kardiologa (Manila – Filipini)

– V kongres Mediteranskog udruženja kardiologa 1991. godine (Aleksandrija – Egipat)

– XVIII Evropskom kongresu udruženja za radiologiju 1996. godine (Birmingham – UK)

– XXIV Evropskom kongresu kardiologa 2002. godine (Berlin – Njemačka).

– II Kongresu kardiologa i angiologa 2001. godine (Sarajevo – BiH)

 

RADOVI:

– M. Medenica, M. Zorić – Pušenje i konorarna bolest (Medicinski arhiv, BiH, 1979)

– M. Medenica, R. Radosavljević – Prolapsus valvulae mitralis (Medicinski arhiv, BiH, 1982)

– M. Medenica, M. Popadić – Nagla srčana smrt (Zbornik radova IX Kongresa radiologa SFR Jugoslavije, Skoplje, 1985. godine)

– M. Medenica – Iznenadna srčana smrt hiperlipoproteinemije, hipertenzi i neki faktori rizika (Dani internista SR Jugoslavije, Igalo 1996. godine)

– M. Medenica – Iznenadna srčana smrt kod mladih sportista (Prvi dani sportske medicine RCG i regije, Nerceg Novi 06-07.02.1997. godine)

Ljetno radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Zimsko radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Usluge koje pružamo
Liječenje bolesti srca i krvnih žila Liječenje bolesti endokarda (najčešće endokarditis) Liječenje bolesti miokarda (kardiomiopatije, angina pectoris, infarct miokarda) Liječenje bolesti perikarda (najčešće perikarditis) Liječenje poremećaja rada srca (aritmije) Liječenje grešaka srčanih zalistaka (urodjene i stečene) Liječenje srčane insuficijencije (dekompenzacija) Liječenje bolesti krvnih žila (ateroskleroza, tromboza, tromboflebitis) Dijagnostika bolesti srca EKG srca RTG srca i pluća EHO srca (ultrazvuk srca) - Ehokardiografija Holter EKG-a Holter TA Ergometrija (test opterećenja) Koronarografija Dijagnostika bolesti krvnih sudova Angiografija Pletizmografija Nuklearna scintigrafija Ishemijska bolest srca (angina pektoris, akutni infarct miokarda) Arterijska hipertenzija - visok krvni pritisak Arterijska hipotenzija - nizak krvni pritisak Sinkopa - iznenadni, prolazni gubitak svijesti Reumatska groznica Valvularne mane srca Mitralna stenoza Mitralna insuficijencija Prolaps mitralne valvule Aortna stenoza Aortna insuficijencija Trikuspidalna stenoza Trikuspidalna insuficijencija Pulmonalna stenoza Pulmonalna insuficijencija Miokarditis - zapaljenje srčanog mišića Kardiomiopatije Dilatativna kardiomiopatija Hipertrofična kardiomiopatija Restriktivna kardiomiopatija Perikarditis Srčana insuficijencija Infektivni Endokarditis Kongenitalne (urodjene) bolesti srca Plućno srce Embolija pluća Poremećaji srčanog ritma Oboljenja perifernih arterija Oboljenja aorte Funkcionalne bolesti perifernih arterija Bolesti vena
Sve naše usluge
Naša lokacija

Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica