loading icon
icon
Dr Tanja Boljević

Specijalista maksilofacijalne hirurgije

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica

Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica

O MENI

LIČNI PODACI:

Rođena Brajović u Podgorici 19.11.1978. god.

OBRAZOVANJE I RADNO ISKUSTVO:

Osnovnu i srednju Medicinsku školu je završila u Podgorici, sa odličnim uspjehom i diplomom “Luča”. Medicinski fakultet je upisala školske 1997/98, kao student prve generacije ovog fakulteta, a diplomirala je 2004. god.

Bila je angažovana u Srednjoj Medicinskoj Školi kao predavač na predmetu Higijena i aktivni učesnik i jedan od osnivača društva za borbu protiv HIV-a “CAZAS”.

Radila je u Hitnoj Medicinskoj Pomoći sve do oktobra 2008.god, kada je započela specijalizaciju iz maksilofacijalne hirurgije za Kliniku za ORL i MFH, Kliničkog Centra Crne Gore.

Školske 2008/09.godine bila je angažovana kao stručni saradnik na predmetu Anatomija na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Stekla je zvanje magistra medicinskih nauka 2013.godine na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Specijalistički ispit iz maksilofacijlne hirurgije je položila 2014. godine sa odličnom ocjenom na Klinici za ORL i MFH, Medicinskog fakulteta u Beogradu, od kada radi kao specijalista maksilofacijalne hirurgije na Klinici za ORL i MFH, u Kliničkom Centru Crne Gore u Podgorici.

Od školske 2015/16.godine angažovana je kao stručni saradnik iz oblasti Maksilofacijalne hirurgije na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu, Univerziteta Crne Gore.

KURSEVI I ČLANSTVA:

Član je Ljekarske komore Crne Gore. Aktivno se služi znanjem engleskog jezika. Sudski je vještak u Croj Gori iz oblasti maksilofacijalne hirurgije.

Član je Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije sa pridruženim zemljama, kao i član Srpskog lekarskog društva Srbije.

Učesnica je više domaćih i inostranih kongresa sa autorskim i koautorskim radovima.

PROFESIONALNA INTERESOVANJA:

Traumatologija: mekih tkiva i kože lica i skeletal lica

Onkologija: koža lica i vrata, pljuvačne žlezde, usna duplja, paranazalne šupljine, limfni system vrata

Oralna hirurgija

Infekcije: usne duplje-dentogene infekcije, mekih tkiva i kože lica i skeletal lica

Hirurgija radio-talasima

Plastične, rekonstruktivne i estetske procedure lica i skeleta lica.

MOJE USLUGE

Korekcija usana i bora na licu hijaluronom
Biopsija limfnog čvora na vratu
Operacija cisti na usnama i usnoj duplji
Korekcija frenuluma jezika i usana
Biopsija malih pljuvačnih žlijezda
Operacija tumora u usnoj duplji
Biopsija tumora u usnoj duplji
Uklanjanje kamena iz kanala pljuvačnih žlijezda
Korekcija kapaka (blefaroplastika)
Operativno liječenje ateromatoznih promjena
Blokada živaca lica kod neuralgija
Namještanje iščašenog viličnog zgloba
Uklanjanje mladeža i bradavica sa lica i vrata hirurški ili radio-talasima
Rekonstrukcija defekata na koži lica nakon operacije tumora
Operacija tumora kože lica i vrata
Biopsija tumora kože lica i vrata
Tretmani hijaluronom
Uklanjanje mladeža
Terapija mezonitima
Operacija manjih tumora pljuvačnih žlijezda