Psiholog

Dr Tijana Vuković

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica  •  Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica
Klinika Cenex Medical logo

RADNO ISKUSTVO:

2016. – sada

Psiholog

Psihološko dijagnostički rad i psihološko-psihoterapijska podrška pacijentima

Klinika za neurologiju

Klinički centar Crne Gore

Ljubljanska bb, 81000 Podgorica

2013. – 2018 .

Srpsko društvo za Integratuvnu art psihoterapiju i European Association for Psychotherapy – diploma: INTEGRATIVNI ART PSIHOTERAPEUT

Mentor: Prof. dr Snežana Milenković – klinički psiholog i psihoterapeut, doktor medicinskih nauka, redovni profesor (Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu).

2016. – sada

Psiholog-psihoterapeut

Psihološko/savjetodavni rad sa osobama sa invaliditetom. Integrativne art psihoterapijske radionice za djecu sa cerebralnom paralizom i njihove roditelje

Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju

Bulevar Josipa Broza Tita

81000 Podgorica

2017. – sada

Psiholog-psihoterapeut

Rad sa pacijentima oboljelim od demencije i rad sa članovima porodice oboljelih

NVO „Futura“

Savjetovalište za demenciju

Dom zdravlja Zlatica

Bulevar Vilija Branta, 81000 Podgorica

2019. – sada

Psiholog-psihoterapeut

Rukovodilac i medijator edukativnih, psihološko-psihoterapijskih i kreativnih radionica sa licima lišenim slobode. Projekat podržan od Ministarstva pravde 2018. godine.

ZIKS Spuž

Velje Brdo bb, 81000 Podgorica

2018 .

Psiholog-psihoterapeut

Psihološko-psihoterapijske radionice i istraživački rad sa počiniocima teških krivičnih djela.

ZIKS Spuž

Velje Brdo bb, 81000 Podgorica

2017 – 2018

Psiholog i psihoterapeut-savjetnik

Aktivnost u projektu „Zajedno u obrazovanju“ – Aktivna politika zapošljavanja i zapošljavanje OSI. Psihološka i psihoterapijska podrška OSI kroz program profesionalne rehabilitacije

Pedagoški centar CG

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V

81000 Podgorica

2016. – 2017 .

Psihoterapeut-savjetnik

Integrativne art psihoterapijske radionice za djecu sa cerebralnom paralizom i njihove roditelje

Crnogorsko udruženje za integrativnu art psihoterapiju

Psiholog na stažu

Psihološko dijagnostički rad i psihološka podrška pacijentima

Savjetovalište za psihomotorni razvoj djece i Klinika za psihijatriju

Klinički centar Crne Gore

Ljubljanska bb, 81000 Podgorica

2015. – 2016 .

Psihoterapeut-savjetnik

Psihoterapijske radionice. Podrška članovima porodica alkoholičara

NVO “Identitet”

2012. – 2014 .

Asistentkinja u nastavi za djecu sa posebnim potrebama. Pedagoška i psiho-socijalna podrška inkluziji djeteta sa posebnim potrebama. Inkluzivna nastava u JU OŠ „Vuk Karadžić“, Podgorica

Udruzenje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Staze“, Podgorica

2010. – 2012.

Humanitarna djelatnost. Izvršna direktorica. Koordinatorka programa za zaštitu i afirmaciju ljudskih prava marginalizovanih društvenih grupa

NVO „Intudil“

Ul. Fruškogorska 10, 81000 Podgorica

2018 .

Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije – diploma: Uvodni kurs za primenu neuropsihološke dijagnostike

2018 .

Učešće na seminaru Uprave za kadrove: „Uloga zdravstvenih radnika u borbi protiv trgovine ljudima“

2016.

Filozofski fakultet u Nikšiću – studije / grupa: psihologija – specijalističke studije

2013. – 2015 .

Srpsko društvo za Integratuvnu art psihoterapiju: diploma savetnik Integrativni art psihoterapeut

2009. – 2010 .

NVO „Centar za kulturu, obrazovanje, zaštitu i afirmaciju ljudskih prava IDENTITET“ – osposobljavanje za rad sa marginalizovanim društvenim grupama i žrtvama svih oblika nasilja

OBRAZOVANJE:

2002. – 2005.

JU Umjetnička škola osnovnog, srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja „Vasa Pavić“ Podgorica, područje rada: muzičko / obrazovni profil – zanimanje: muzički izvodjač – violinista

2001. – 2002 .

Filharmonija mladih “Borislav Pašćan” u Beogradu, SRJ Republika Srbija / muzički izvodjač – violinista

2001. – 2002 .

Muzička škola “Josip Slavenski” / muzički izvodjač – violinista u Beogradu, SRJ Republika Srbija

2001. – 2002 .

Srednja muzička škola „Miloje Milojević“ u Kragujevcu, SRJ Republika Srbija

2000. – 2001 .

Druga kragujevačka gimnazija u Kragujevcu, SRJ Republika Srbija, Debatni klub – osposobljavnje za kreativnu komunikaciju i debatu, Karl Poper format

1997. – 2001 .

Muzička škola „Miloje Milojević“ u Kragujevcu, SRJ Republika Srbija / osnovno muzičko-baletsko obrazovanje i vaspitanje/ muzički izvodjač – violinista

KONGRESI:

Učešće na 23. Kongresu Evropske Asocijacije za psihoterapiju i Osmom kongresu psihoterapeuta Srbije. Beograd, 19.10.2018.

Tema izlaganja „Istraživanje psihopatije kod počinilaca teških krivičnih djela“

Domaći kongresi

Učešće na Šestom kongresu psihoterapeuta Srbije „Psihoterapija i društvo.“ Beograd, 22.10.2016.

Tema izlaganja: „Arhetip žene majke u Crnoj Gori.“

Evropske konferencije i sastanci

Alzheimer Europe meeting. Brussels, 26-28 02. 2019.

Tema izlaganja: Aktivnosti NVO “Futura” u Crnoj Gori

DRUGI JEZICI:

Engleski, Italijanski

RAD NA RAČUNARU:

Microsoft office (Word, Excel, Power Point, Front Page)

VOZAČKA DOZVOLA:

B kategorija

Ljetno radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Zimsko radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Naša lokacija

Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica