Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

Prim. Dr Jadran Bandić

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica  •  Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica
Klinika Cenex Medical logo

OSNOVNI PODACI IZ BIOGRAFIJE:

Autor prvog domaćeg (jednog od tri u svetu) softverskog dijagnostičkog sistema (BEST CDVD) koji se bavi dijagnostikom kožnih tumora i pracenjem UV zračenja.

Predsednik Udruženja za Dermoskopiju Srbije

Visiting Consultant Wexham Park Hospital, Slough, UK

Član predsedništva Udruženja i Sekcije za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Jugoslavije

Član BAPRAS-a (Balkanskog udruženja za Plastičnu, Rekonstruktivnu i Estetsku hirurgiju)

Član IPRAS-a (Internacionalnog udruženja za Plastičnu, Rekonstruktivnu i Estetsku hirurgiju),

Osnivač CKT-Centra za tumore kože i direktor Specijalne bolnice za onkologiju i rekonstruktivnu hirurgiju ORS Hospital u Beogradu koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem tumora kao i merenjem i praćenjem UV zračenja

OSTALI BITNIJI PODACI:

Rođen sam 1953 g. u Goraždu. Osmogodišnje školovanje pohađao sam u Karađorđevu kod Bačke Palanke i Medvedi kod Leskovca. Gimnaziju sam završio u Gradacu a Medicinski fakultet u Beogradu 1978 g.

Na hirurškom odeljenju Opšte bolnice u Pančevu započinjem specijalizaciju iz opšte hirurgije novembra 1979g. Krajem 1983g. započinjem specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije koju sa odličnim uspehom polažem 1986g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Osnovao sam 1986 g. Odeljenje za plastičnu hirurgiju u Opštoj bolnici u Pančevu na kome sam radio sve do 1998 g.

Početkom 1999 g. otvaram svoju privatnu lekarsku ordinaciju “Aesthetic and Hand Center ” u sklopu koje radi CKT (Centar za kožne tumore), a 25.12.2002 g. osnivam ORS Hospital u Beogradu.

HIRURŠKI OPUS – 17.450 OPERACIJA:

– opšta hirurgija (period 1979 do 1984 ), 4.150 operacija

– operator – 1300 operacija

– asistent – 2850

– plastična hirurgija (1984 do 2003) 13.300 operacija

– operator 11.400

– asistent 1.900

UČITELJI:

– Prim. Dr Jovan Milanović, opšta hirurgija, (period 1979 do 1984),

– Prim. Dr Branko Griva, plastična hirurgija (period 1984 do 1986) i

– Mr. Magdy Saad, estetska hirurgija (1994 – 1995)

USAVRŠAVANJA NAKON SPECIJALIZACIJE:

Dva međunarodna kursa plastične, rekonstruktivne hirurgije u Ljubljani 1985 i 1987g.

Evropski kurs za hirurgiju šake Umeo, Švedska (1987)

Međunarodne kurseve iz Estetske, Plastične i Kraniofacijalne hirurgije, 1996 u Denpasaru (Bali)

VII Internacionalni kurs iz Plastične hirurgije 1998 u Slough (UK)

1. Svetski Kongres iz Dermoskopije, Rim 2001.

Od 1. Novembra 1994 do 18. februara 1995 godine boravio sam u Engleskoj, po pozivu gospodina Magdy Saada, tada predsednika udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPS) V. Britanije i tom prilikom nastavio svoje usavršavanje na nekoliko bolnica u Londonu, Windsoru, Wexhanu i Oxfordu. Osim toga, 1995 godine dobio sam zvanje Visiting Consultant, Wexham Park Hospital , UK i postao predavač na Oxfordu.

Do sada imam objavljena 79 stručnih radova. 1996g. dobio sam zvanje Primarijus

UČEŠĆE SA SVOJIM RADOVIMA:

– Jugoslovenskom Kongresu Hirurga (1988, 1994 i 1998)

– Kongresu Plastičnih i Maksilofacijalnih hiruga 1988

– Internacionalnom Kongresu za Traumatologiju (Strazbur 1989)

– Internacionalnom Kongresu za Traumatologiju (Lisabon 1991)

– Internacionalnom seminaru za Hernije (Nici 1990)

– Međunarodnom Kongresu hirurga (Atini 1990)

– Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPS, London 1994)

– Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPS , Slough 1995)

– Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPS, London 1998)

– Sveazijskom Kongresu Plastičnih, Maksilofacijalnih i Kraniofacijalnih hirurga (Bali 1996)

– 1996 g. bio sam Predsednik organizacionog odbora Internacionalnog Seminara za Plastičnu hirurgiju (Pančevo 1996)

– Prvom Svetskom Kongresu iz Dermoskopije (Rim 2001)

– Prvom Međunarodnom Kongresu za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju BIH (Sarajevo 2003)

DOBIJENE NAGRADE:

– Vukovu Nagradu 1968. g.

– Oktobarsku Nagradu (SO Pančevo) 1989g

– Plaketu Srpskog Lekarskog društva 2000g

– Prvu nagradu za originalan stručni rad na Kongresu Dermatologa ( Beograd 2001)

Ljetno radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Zimsko radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Naša lokacija

Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica