Specijalista ginekologije i akušerstva

Prim. Dr Saša Ljuština

Poliklinika Novi Cenex Medical - Podgorica  •  Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica
Klinika Cenex Medical logo

AKADEMSKA DOSTIGNUĆA:

2017 Primarijus – Ministarstvo zdravlja, Republika Srbija

1999/2004 Specijalista ginekologije i akušerstva – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1991/1998 Doktor medicine, prosek ocena 9.58 (devet pedeset osam) – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

 

POSTDIPLOMSKA EDUKACIJA:

1999/2002 Magistar medicinskih nauka, magistarskateza: “Protein C u visokorizičnim trudnoćama”.

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

STRUČNO USAVRŠAVANJE:

2018. Kozmetska ginekologija za uroginekologe-radionica, 43.godišnji sastanak

Internacionalne Uroginekološke Asocijacije,Beč, Austrija

2018. Korekcija prolapsa karličnih organa-hirurška radionica, Prag, Republika Češka

2018. „ClinicalObservership“, Odeljenje ginekologije i obstetricije, Medicinski Univerzitet Beč, Austrija

2014. Internacionalna Uroginekološka Asocijacija (IUGA)-„Exchange program“

2013. Hirurška radionica kompleksne uro-genitalne rekonstruktivne hirurgije u odraslih, Beograd, Srbija

2011. Ian Donald internacionalna škola medicinskog ultrazvuka

2011. Bazični kurs endoskopske hirurgije u ginekologiji, Beograd, Srbija

2004. Jugoslovenska škola patologije cerviksa, vagine, vulve i kolposkopija

2004. Srpsko udruženje za ultrazvuk u ginekologiji i obstetriciji

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

Od 2000. godine i dalje Specijalista ginekologije i akušerstva, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ASOCIJACIJAMA:

Predsjednik i osnivač Srpske Uroginekološke Asocijacije (SUGA)

Član Internacionalne Uroginekološke Asocijacije (IUGA)

Član Udruženja za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije

Član Udruženja ginekologa i obstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske

Član Srpskog Lekarskog društva

Ljetno radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Zimsko radno vrijeme
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 08:00 - 21:00
 • 09:00 - 14:00
 • Ne radimo
Naša lokacija

Goce Delčeva 18 A, 81000 Podgorica