Specijalista kardiologije

Prof. Dr Nebojša Tasić

Poliklinika Rezidencija zdravlja Kerber - Podgorica  •  Slovačka 31 (Blok 9), 81000 Podgorica
Poliklinika Rezidencija zdravlja Kerber logo

OBRAZOVANJE:

2006. - Doktorska disertacija “Lipidni status i oligoelementi u serumu i karotidnom plaku različite morfologije”, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

1997. - Magistarski rad „Promjene kalcijuma u serumu tokom različitih režima unosa soli kod bolesnika sa esencijalnom hipertenzijom”, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Specijalistički ispit iz interne medicine položio 25.12.1997. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa odličnim uspjehom

Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu upisao oktobra 1987. godine, diplomirao 29.10.1992 sa prosječnom ocjenom 10,00 (deset) i položenim diplomskim ispitom sa ocjenom 10

RADNO ISKUSTVO :

• Profesor Medicinskog Fakulteta u Beogradu

• Pomoćnik Direktora IKVB Dedinje za naučno-istraživački rad i Načelnik Sektora za Kardiovaskularna istraživanja IKVB Dedinje

• Predsjednik HISPA-e (Udruženje Centara za Hipertenziju, Prevenciju infarkta i šloga)

• Predsjednik Izvršnog Odbora Ljekarske Komore Beograda

• Član odbora za međunarodnu saradnju Ljekarske Komore Srbije

• Član skupština Ljekarske Komore Beograda i Srbije

• Član UO Gradskog Zavoda za Hitnu Medicinsku Pomoć Beograd

• Predsjednik Svjetskog udruženja za Vaskularno zdravlje koje okuplja više hiljada ljekara posvećenih dijagnostikovanju i liječenju krvnih sudova sa svih 5 kontinenata

STRUČNA I NAUČNA ISKUSTVA:

2012–2015. Načelnik Centra za Hipertenziju IKVB Dedinje

1995-2000. Rukovodilac Centra za transplantaciju organa IKVB Dedinje

1994-2002. Saradnik-ekspert Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO), Kancelarija u Beogradu

2001-2003. Sekretar Odeljenja za transplantaciju Srpskog ljekarskog društva

1997-2006. Moderator Evropskog registra za transplantaciju organa (ELTR) za Jugoslaviju

EDUKACIJA:

1995. Edukacija iz Transplantacije jetre i organizacije transplantacije - Medicinishe Hochschole Hannover (6 nedelja)

2003. Edukacija iz Transplantacije srca - DHZ Berlin (4 nedelje)

KLINIČKA ISTRAŽIVANJA:

20 godina

20 kliničkih studija  

Ljetno radno vrijeme
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 16:00
 • Ne radimo
Zimsko radno vrijeme
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 16:00
 • Ne radimo
Poliklinika Rezidencija zdravlja Kerber - prof. Dr Nebojša Tasić (kardiolog)
HISPA centar u Rezidenciji zdravlja Kerber - prof. Dr Nebojša Tasić (kardiolog)
Rezidencija zdravlja Kerber (HISPA centri) - prof. Dr Nebojša Tasić (kardiolog)
HISPA centar u Rezidenciji zdravlja Kerber - prof. Dr Nebojša Tasić (kardiolog)
Naša lokacija

Slovačka 31 (Blok 9), 81000 Podgorica