loading icon

BLOG

Blog Ordinacije.me objavljuje stručne tekstove ljekara iz privatnih i javnih zdravstvenih ustanova na teritoriji Crne Gore. Pored stručnih tekstova, koji čine jednu od dvije glavne sekcije bloga, u drugoj sekciji nudi sve servisne informacije i obavještenja u vezi sa radom i funkcionisanjem zdravstvenih ustanova, razne novitete i ostale opšte informacije.

baner image

Sedimentacija krvnih ćelija

10/12/2019

Sedimentacija krvnih ćelija predstavlja brzinu taloženja krvnih ćelija u uzanoj cjevčici, nakon uzimanja uzorka krvi, u odredjenom vremenskom periodu. Obično se odredjuje na jedan, odnosno dva sata. Kao uzorak se koristi puna krv.

 

 

Izvor: Poliklinika i laboratorija Diagnostica - Podgorica