Loop konizacija

18. October, 2019  •  Ginekološko akušerska ordinacija Medan
loop-konizacija

Konizacija je dijagnostički i terapeutski postupak pri kojem se radiotalasnim hirurškim nožem odsjeca bolesni dio grlića materice u obliku konusa.

 

Veoma važno je da se sve patološke promjene nadju unutar baze konusa. Dubina i širina konusa odredjuje se osim prema Schillerovoj probi ili kolposkopskom nalazu i prema životnoj dobi pacijentkinje, kao i prema reproduktivnoj anamnezi (broju poroda).

Po pravilu, konus je plitak i široke baze kod mladjih pacijentkinja. Kod starijih pacijentkinja konus može biti uže baze, ali je dužina konusa veća - do samog unutrašnjeg ušća grlića materice. Dobijeni konus se fiksira u formalinu i upućuje patologu. Samo na ovaj način se može ocijeniti stepen neoplazije (CIN I, II, III). Pri ovom postupku je najvažnije da su rubovi konusa slobodni od patoloških promjena, tada je konizacija i konačni terapeutski zahvat. Ako potološka promjena zahvata neki od rubova konusa, liječenje nije završeno. Potrebno je uraditi re-konizaciju ili histerektomiju, zavisno od starosti pacijentkinje i od njene želje za radjanjem.

Klasična konizacija podrazumijeva odstranjenje bolesnog dijela grlića hirurškim nožem - skalpelom, pa se zato zove hirurška konizacija. Rekonstrukcija grlića poslije hirurške konizacije vrši se cirkularnim šivenjem grlića, koje skoro uvijek ostavi manji ili veći deformitet grlića. U novije vrijeme veoma popularna je metoda konizacije nazvana elektrohirurška resekcija transformacione zone grlića materice, uz pomoć visokofrekventne struje tzv. LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure).

Prednosti ove tehnike su:

  • Jednostavnost zahvata
  • Kraće vrijeme operacije
  • Mogućnost izvodjenja intervencije u lokalnoj anesteziji
  • Manje postoperativne tegobe

Rane komplikacije konizacije su naknadno krvarenje (4%), koje se najčešće javlja 5. dana od intervencije. Krvarenje može da se javi i 10 dana nakon intervencije. Po svom karakteru, ovo krvarenje ne može ugroziti pacijentkinju.

Priprema pacinetkinje za intervenciju podrazumijeva:

  • Apstinenciju od jela i pića najmanje 5 sati
  • Uradjen PAPA test
  • Kolposkopski pregled i bakterijski pregled vaginalnog i cervikalnog brisa

Intervencija se radi u ambulantnim uslovima, u lokalnoj anesteziji ili kratkotrajnoj intravenskoj sedo - analgeziji (anesteziji), a vrijeme zadržavanja pacijenta u ambulanti je do 2h.

Kolposkopija

Kolposkopija je metod posmatranja vulve, vagine i grlića materice uz pomoć kolposkopa. Kolposkop je optički instrument sa uvećanjem od 5-30 puta. Preciznost postavljanja dijagnoze ovom metodom je izmedju 60-85 %, a u kombinaciji sa PAPA testom je 98-99%.

Jednostavna ili nativna kolposkopija označava jednostavno posmatranje grlića materice, a proširena kolposkopija podrazumijeva upotrebu hemijskih i optičkih pomoćnih sredstava. Jedno od optičkih pomoćnih sredstava je zeleni filter, kojim se bolje vide krvni sudovi na površini grlića materice. Hemijsko pomoćno sredstvo je 3% sirćetna kiselina i Lugolov rastvor. Pod uticajem sirćetne kiseline cilindrićni epitel bubri i postaje “anemičan“, a ćelijske bjelančevine denaturišu, što se označava kao aceto-white reakcija. Nanošenjem Lugolovog rastvora (Schillerova proba) na površinu pločasto slojevitog epitela, glikogen u površinskim ćelijama veže jod, a sam epitel se boji u tamno smedju boju - jod pozitivna reakcija. Jod pozitivna reakcija sa odredjenim stepenom sigurnosti isključuje postojanje eptelne atipije.

 

Izvor: Ginekološko akušerska ordinacija Medan - Podgorica