Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Lucija Gvozdenović

Specijalistička ambulanta iz ginekologije Nika Med plus - Podgorica  •  Jovana Popovića Lipovca 23, 81000 Podgorica
Ginekološka ordinacija i ordinacija opšte medicine NikaMed 1 - Podgorica logo

N/A

Ljetno radno vrijeme
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • - 00:00 / 00:00 -
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • - 00:00 / 00:00 -
 • - 00:00 / 00:00 -
Zimsko radno vrijeme
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • - 00:00 / 00:00 -
 • 10:00 - 00:00 / 00:00 - 20:00
 • - 00:00 / 00:00 -
 • - 00:00 / 00:00 -
Diplomas / Serts
Naša lokacija

Jovana Popovića Lipovca 23, 81000 Podgorica