Tortikolis (krivi vrat)

03. July, 2020  •  PZU fizikalna terapija Angela - Podgorica
tortikolis-krivi-vrat

 

Tortikolis (krivi vrat) je deformacija sa nagnutošću glave i vrata na jednu stranu i sa rotacijom lica ka suprotnoj strani.

 

Kada prinova stigne u kuću, uz svu radost koju ukućanima donosi, prirodno je da roditelji strijepe i često se pitaju da li je sa njihovom bebom sve u redu? Još u porodilištu roditeljima ljekari pri otpustu ukazuju na moguće zdravstvene probleme i savjetuju često da bebu nakon odlaska kući, odvedu na pregled dječjem fizijatru. Najčešči razlozi za to su urodjeni (kongenitalni) deformiteti vrata i stopala djeteta.

Po učestalosti krivi vrat je treća urodjena malformacija (0.3 do 2% živorodjenih), odmah iza kongenitalne dislokacije kuka i ekvinovarusa stopala. Češće se javlja kod dječaka, nego kod djevojčica (odnos  3:2 u korist dječaka). Kod djece sa urodjenim iščašenjem kuka učestalost tortikolisa je 6%. Trećina djece sa  tortikolisom u anamnezi imaju podatak o teškom porodjaju ili su rodjena «carskim rezom».

Postoji preko 80 različitih entiteta u medicini praćenih tortikolisom. Uzrok tortikolisa treba da se utvrdi, jer se zavisno od toga odredjuje način liječenja. Diferencijalna dijagnoza krivog vrata razlikuje se kod odojčeta u odnosu na stariju djecu i adolescente. Pojava tortikolisa kod starije djece treba da nas navede na razmišljanje o povredi, inflamaciji ili reumatskoj upali vratnog dijela, o tumoru vrata i zadnje lobanjske jame.

Neki od simptoma su:

  • Ograničena pokretljivost vrata;
  • glava nagnuta na jednu strana, dok je lice usmjereno u drugu;
  • bol u vratu, ramena nisu u ravni.

 

Fizikalnom terapijom, vježbama i pozicioniranjem glave isteže se skraćeni mišić.

 

Autor: Aleksandra Maraš - Fizioterapeut i neurorazvojni Bobath terapeut (PZU fizikalna terapija Angela - Podgorica)