4D ultrazvuk

18. October, 2019  •  Ginekološko akušerska ordinacija Medan
4d-ultrazvuk

Trudnoća i rodjenje su najnezaboravniji momenti u životu žene. Imajući to na umu, veliki broj klinika pruža brojne usluge koje omogućavaju shvatanje tog jedinstvenog i izuzetnog perioda trudnoće i sa željom da ga učine interesantnim i sigurnim koliko je to moguće.

 

Ultrazvuk u trudnoći omogućava praćenje svakoga detalja u toku razvoja Vaše bebe. Ljekari pružaju važne i korisne informacije parovima o njihovoj bebi da bi dobili sliku i predstavu izgleda tijela bebe i njenih pokreta, još i prije nego što je ona rodjena.

Uprkos različitim studijama u poslednjih 30 godina, nije dokazana štetnost ultrazvuka ni za bebu, ni za majku. Jasne slike bebe se mogu vidjeti u toku cijele trudnoće. U slučaju rane faze trudnoće, mogu se vidjeti pokreti bebe, ali detalji lica se ne mogu najjasnije razaznati.

Znači, ukoliko ste trudni i želite da vidite svoju bebu, 4D ultrazvuk je najbolji izbor. Ne samo da su slike uzbudljive i interesantne, već Vi i Vaš partner možete vidjeti bebu pre nego što ona dodje na svijet. Mnogi roditelji budu oduševljeni pokretima bebe koji su veoma slični onima koje beba ima nakon rodjenja. U poslednjih nekoliko godina mnogi radovi i časopisi su pokazali da 3D/4D ultrazvuk ima mnoge prednosti i zdravstvene i psihološke.

Shvatanje 4D ultrazvuka u trudnoći

4D ultrazvukom se obezbedjuje tehnološki najnapredniji pregled koji je trenutno dostupan. Poslednja riječ tehnike omogućava prikaz nerodjene bebe do nevjerovatno preciznih detalja. Ultrazvuk je baziran na primjeni ultrazvučnih talasa pomoću kojih se dobija jedinstvena slika malog fetusa. 4D ultrazvukom, ti talasi se prostiru iz različitih projekcija. Taj efekat slike u ogledalu se zatim uz pomoć visoko sofisticiranog softvera transformiše u sliku fetusa. Slika koja se dobija na ovaj način je izuzetno jasna. Na taj način par može da vidi sliku svoje bebe putem živog video snimka fetusa u materici.

Mnogi roditelji su bili iznenadjeni pokretima fetusa koji su veoma nalik pokretima tek rodjene bebe. 4D ultrazvuk takodje znači da se slike bebe mogu lako vidjeti i posmatrati različite aktivnosti bebe unutar materice. To su velike prednosti koje pruža 4D ultrazvuk u trudnoći.

Najvažnije od svega je to da se na taj način stvara posebna povezanost izmedju bebe i roditelja. Činjenica da se slika bebe može vidjeti mnogo jasnije i realističnije čini ovaj ultrazvuk dragocjenim i neophodnim. Primijećeno je da kada majka uspostavi vezu sa svojom još nerodjenom bebom, ona mnogo više vodi računa i o sebi i o bebi što rezultira prirodnim i zdravim porodjajem. 4D ultrazvuk pojačava tu vezu u velikoj mjeri.

U poslednjih nekoliko godina u radovima, u medicinskim časopisima, dokazano je da 3D/4D ultrazvuk ima i psihološke i druge zdravstvene prednosti. Primjenom 4D ultrazvuka u trudnoći, anatomija bebe se vidi mnogo jasnije - posebno noge bebe, lice, prsti, stopala i ruke. Ponekad, kada se lice bebe ili pokreti ne vide na ultrazvuku, razlog tome može biti pozicija bebe, koja je okrenuta ka kičmi majke. Da bi se vidjeli svi organi bebe ona mora biti u željenom položaju.

Šta je 4D ultrazvuk?

Kada se kaže ultrazvuk obično se misli na konvencionalni „2D ultrazvuk“. On takodje koristi ultrazvučne talase za dobijanje dvodimenzionalne slike bebe. Iskusni ljekari mogu vidjeti bebinu glavu, tijelo, noge, pa čak i pol, ali za pacijentkinju je to obično statična slika. Ponekad se može dobiti i slika lica, ali ne jasna.

Ova vrsta ultrazvuka se primenjuje da bi se odredila veličina bebe i gestacijska starost trudnoće, kao i da bi se ustanovio potencijalni problem. 4D ultrazvuk je mnogo sofisticiranija tehnika. Bazično, koncept je isti: ultrzvučni talasi struje kroz abdomen i eho se vraća nazad. Ipak, 4D ultrazvuk sakuplja slike brže i daje ih mnogo jasnije, skoro kao trodimenzionalni snimak .

4D ultrazvuk takodje omogućava posmatranje bebinih pokreta. 3D ultrazvuk, koji je takodje dostupan, takodje daje sliku, ali ne i video snimak. 4D podrazumijeva i 4. dimenziju, a to je vrijeme i daje pokrete u realnom vremenu 3D prikaza fetusa. Snimak 4D ultrazvukom se dobija prikazom serije uzastopnih 3D slika u realnom vremenu. Interesantno je da se 3D tehnika razvijala godinama.

Tom Brown, inženjer iz Glazgova je kreirao prvi 3D ultrazvuk 1976. godine. U poslednjih deset godina razvoj od 3D do 4D ultrazvuka se ubrzao i to uglavnom zahvaljujući modernoj komputerskoj tehnologiji. Slika 3D ultrazvuka može imati bilo koju boju, ali je u većini slučajeva data zlatnožuta, jer je estetski najprijatnija. U poredjenju sa tradicionalnim 2D ultrazvukom, 4D ultrazvuk daje mnogo jasniju sliku o tome šta se dešava u uterusu majke.

Sa 4D ultrazvukom fetus se može vidjeti sa jedinstvenim i živim detaljima. Posebno u kasnijim fazama trudnoće kada je fetus sve više sličan budućem novorodjenčetu. Sa 3D i 4D ultrazvukom može se vidjeti osmjeh bebe, mahanje, sisanje prsta, česanje nosa i još mnogi drugi pokreti bebe. Slike u boji i snimak 4D ultrazvuka se snimaju na cd/dvd.

Bezbjednost 4D ultrazvuka

Uprkos različitim studijama u poslednjih 30 godina, nije dokazana štetnost ultrazvuka ni za bebu, ni za majku. Jasne slike bebe se mogu vidjeti u toku cijele trudnoće. U slučaju rane faze trudnoće, mogu se vidjeti pokreti bebe, ali detalji lica se ne mogu najjasnije razaznati. Znači, ukoliko ste trudni i želite da vidite svoju bebu 4D ultrazvuk je najbolji izbor. Ne samo da su slike uzbudljive i interesantne, već Vi i Vaš partner možete vidjeti bebu prije nego što ona dodje na svijet. Mnogi roditelji budu oduševljeni pokretima bebe koji su veoma slični onima koje beba ima nakon rodjenja. U poslednjih nekoliko godina mnogi radovi i časopisi su pokazali da 3D/4D ultrazvuk ima mnoge prednosti i zdravstvene i psihološke.

 

Izvor: Ginekološko akušerska ordinacija Medan - Podgorica